Dersom korpset ønsker å iverksette rekrutteringstiltak som har en kostnadsramme ut over vanlig drift, åpner det nå seg opp en mulighet til å søke regionstyret om midler for å få gjennomført tiltaket.

Alle medlemskorps i NMF Rogaland kan søke, men regionstyret har valgt å legge vekt på følgende kriterier:

  • Korpset har få medlemmer og opplever at de sliter med å få rekruttert nye
  • Korpset leverer en forpliktende og gjennomarbeidet søknad som beskriver tiltaket og hvordan korpset vil ivareta nye medlemmer
  • Budsjett leveres med søknaden. Dersom tiltaket søker støtte fra andre må dette oppgis.
  • Søknadsfrist 20. februar. Søknadene behandles i regionstyret 9. mars 2023.

50% av tilskuddet utbetales ved tildeling og 50% etter at tiltaket er gjennomført og rapport tilsendt administrasjonen i NMF Rogaland. Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, må mottatt støtte tilbakebetales.

Søknad med budsjett sendes til NMF Rogaland, rogaland@musikkorps.no