Hovedformålet med nye regler er å komme kommersielle aktører som driver rovdrift på naturen til livs.

– Treslagene er truet av utryddelse blant annet på grunn av store uttak for å bruke dem som handelsvare. Det er derfor nødvendig å regulere handelen for å sikre at det som selges kommer fra bærekraftig produksjon som ikke truer overlevelsen til artene, sier Ellen Hambor, direktør i Miljødirektoratet.

Forskjell på privat og komersiell bruk

Det skilles mellom kommersiell import/eksport og privat eiendom. Kari på 11 år kan altså trygt ta med klarinetten på korpstur til Sverige eller andre EU-land uten å måtte foreta seg noe ekstraordinært.

10 kg pr.pers

Det er satt en vektbegrensning på 10 kilo truet trevirke pr. person. Vekten på spesialinstrument som f.eks kontrafagott, kontrabassklarinett, trommer av en viss størrelse som overstiger 10 kg, er det anledning å fordele disse kiloene på flere i et reisefølge. (Tilsvarende praksis som når man reiser med fly og har med tuba og andre tunge instrumenter.)

Instrument til overhaling

Reiser man som kommersiell aktør, eller f.eks. et korps sender 20 klarinetter til overhaling til instrumentverksted i et EU-land, trer regelverket i funksjon.

Spesialregler

Det kan gjelde spesialregler til andre land utenfor EU.

Sjekk regelverket

De nye bestemmelsene er sammensatte. Dersom du er i tvil eller har spørsmål er Miljødirektoratet rett sted å henvende seg.

Her kan du finne mer informasjon om CITES/tropiske treslag.