Dirigent Jan-Frode Brostigen kan fortelle at denne høsten var korpset tidlig ute når det gjaldt rekruttering. Annette Jensen, som vil være ansvarlig for aspirantkorpset, og musikanter fra korpset reiste rundt på barneskolene og besøkte alle klassene fra 3. trinn og oppover. I tillegg hadde korpset flere oppvisninger på Hælja Hime. I etterkant arrangerte korpset åpen dag, hvor barn og unge som var interessert i korps, fikk komme på øving, få snakke med musikanter og prøvespille instrumenter. Av 40 barn, var det 20 stykker som meldte seg inn der og da. Flere har kommet i ettertid og leder Åse Ingrid Sletvold kan fortelle at hun fortsatt blir kontaktet av foreldre til nye medlemmer.

– Det er jo grunnstaben av musikanter som har gjort dette mulig, sier PR-sjef Jan Carlsen til Sandefjord Blad. Han tror det som har vært utslagsgivende er all den spillingen de har hatt i nærmiljøet. Han vil også trekke fram deres lokale sponsor, Andebu Sparebank for at dette har blitt mulig.

Tenk rekruttering hele året

– Det var en drøm og se på, sier dirigent Brostigen om da instrumentene ble delt ut og han fikk se sitt nye korps for første gang. Nå vil hans viktigste oppgave være å beholde hver enkelt musikant og opprettholde interessen for korps.

For selv om opptaket til et korps ofte foregår i en bestemt periode, gjelder det å ha fokus på at korpset oppleves positivt og er synlig med gode musikalske opptredener gjennom hele året. Med synlighet på arenaer som når ut til et større publikum enn musikantenes familie, vil nærsamfunnet lettere få et innblikk i korpset som fritidsaktivitet.

Omdømmebygging er viktig. Blir det kjent at korpset driver med god musikkopplæring og er et godt sted å være, vil dette bidra til god rekruttering.

Flere tips til rekruttering får du her:
Bygg korpset innenfra
Aspirantrekruttering
Haust = rekruttering i korps