Konkurranse!

Blant de som ikke deltar på sommerkurs, oppgir 27,3% at de ikke kjente noen som skulle på kurs som grunn til å ikke delta selv. Derfor håper vi korpsene vil oppfordre musikantene til å delta – sammen!

Skal fem musikanter (eller mer) fra ditt skolekorps på årets Sommerkurs? Også i år trekker vi tre heldige vinnerkorps som får dekket kursavgiften for én deltaker!

Hva er sommerkurs?

Sommerkurs er en flott opplevelse og mye læring for musikantene. Flere skolekorps sender mange musikanter hver sommer, og i år kan vi lokke med en ekstra gulrot til korpsene som lykkes med å få med sine musikanter!

Musikanter som går på sommerkurs får nye venner og nye musikalske utfordringer. Det blir både instrumentalundervisning, samspill og annet variert musikalsk og sosialt innhold. Tilbake får korpset ditt inspirerte musikanter som har hatt det gøy med musikken i sommerferien.