Kursinnhold
Tamburmajorens oppgaver i et musikkorps:

  • Tegnbruk
  • Taktmarkering
  • Drill med drillstav (inkl. kast)
  • Stemmebruk, bruk av plystresignal
  • Holdning
  • Samarbeid med dirigent, leder, fanebærer etc.

NMF Trøndelag håper på stor oppslutning om tamburmajorkurset også i 2022, slik at musikkorpsene har mulighet til å stille mest mulig forberedt til marsjsesongen, men tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at kurset kan arrangeres.