Tiden til marsjsesongen går fort, og vi inviterer til tamburmajorkurs som denne gangen arrangeres i Oslo.

Søndag 22. april arrangerer NMF Øst tamburmajorkurs . Kurset passer for de som skal fungere som korpsets tamburmajor, og som tidligere har liten eller ingen erfaring med dette.

Påmeldingsfrist er 1. februar 2018. Merk: På grunn av begrenset antall plasser åpner vi for maks to deltakere per korps.

Instruktør
Geir Aker: startet i skolekorps i 1984 i Horten, og etter 10 år ble han tamburmajor i Horten Ungdomsmusikkorps. Siden 1996 har han hatt engasjement i og utenfor Forsvaret, og har jobbet som instruktør i Garden og ellers i Forsvarets Musikk.

Kursinnhold
Tamburmajorens oppgaver i et musikkorps:
– oppstilling av korpset
– plassering av de forskjellige instrumentgruppene
– hvordan forholde seg til forskjellige hindringer som kan oppstå under marsjeringen
– grunnleggende start og stopp i marsjering

For spørsmål ta kontakt per e-post: drillost@musikkorps.no