Tiden til marsjsesongen går fort, og vi inviterer igjen til tamburmajorkurs.

Søndag 26. mars arrangerer NMF Øst tamburmajorkurs . Kurset passer for de som skal fungere som korpsets tamburmajor, og som tidligere har liten eller ingen erfaring med dette.

Instruktør på kurset er Hauk Sitre.

Kursinnhold
Kurset gjennomgår forskjellige kommandoer og tegn en tamburmajor må kjenne til for å lede korpset under marsj:
– oppstilling av korpset
– plassering av de forskjellige instrumentgruppene
– hvordan forholde seg til forskjellige hindringer som kan oppstå under marsjeringen
– grunnleggende start og stopp i marsjering

For spørsmål: NMFost@musikkorps.no