Vi trenger hjelp til følgende arrangementer i kronologisk rekkefølge:

Regionkorpssamling 15.-17. november 2019. NUB (Brassband) har sine samlinger i Sogn og Fjordane og NUK (Janitsjar) har sine samlinger i Møre og Romsdal rundt Ålesund etter et vedtak. Vi trenger her en samlingsvert til hvert korps.
Honorar: For en regionkorpssamling honnoreres dette med en minimumssats på . kr. 17.000,- (ved deltagelse over 24 stk. økes honnoraret med kr. 300 per hode)

Nordvesten Møre og Romsdal 7. mars 2020 På denne konkurransen er vi i samabeid med Tomra Ørskog festivalen og legges derfor ikke ut på anbud.

Nordvesten Sogn og Fjordane 21. mars 2020 for skole- generasjonskorps.
Honorar: kr. 15.000,-

Midtnorsk Mesterskap i Drill 28. og 29. mars 2020
Honorar: ved 1 dags arrangement kr. 15.000 og ved 2 dagers kr. 20.000

Regionkorpssamling 17.-19. april 2020 NUB (Brassband) har sine samlinger i Sogn og Fjordane og NUK (Janitsjar) har sine samlinger i Møre og Romsdal rundt Ålesund etter et vedtak. Vi trenger her en samlingsvert til hvert korps.
Honorar: For en regionkorpssamling honnoreres dette med en minimumssats på . kr. 17.000,- (ved deltagelse over 24 stk. økes honnoraret med kr. 300 per hode)

Nordvestivalen 24. oktober 2020 (for vaksenkorps) arrangeres i 2020 i Sogn og Fjordane
Honorar: kr. 15.000

Regionkorpssamling 13.-15. november 2020.

Send en søknad til nordvest@musikkorps.no.

Frist til 1.august 2019

Hva skal søknaden inneholde?
En beskrivelse av lokalene som skal brukes. At det er klarert at lokalene er ledige. Hva dere kan tilføre arrangementet.

Videre lesning om hvilke oppgaver som skal dekkes:

Musikk:
Håndbok for konkurransearrangører Musikkonkurranser NMF Nordvest

Drill:

Håndbok for konkurransearrangører, korpsdrill NMF
( denne er skrevet også med tanke på privat gjennomføring)

Økonomi:

Korpset får et honorar av NMF Nordvest for jobben. Hvis det er klarert med eier av lokalet kan dere tjene penger på kiosk/ matservering.

Inngang på premieutdeling skal være gratis for deltagere og NMF Nordvest vil være med på å bestemme innhold/regi på premieseremoni.