Vi trenger hjelp til følgende arrangementer i kronologisk rekkefølge:

Nordvesten Sogn og Fjordane 21. mars 2020 for skole- generasjonskorps.
Honorar: kr. 15.000,- Her trenger vi fortsatt hjelp. Vi har tidligere annonsert uten at noen har meldt seg og vi vil helst ikke i en situasjon der vi må endre dato.

Økonomi:

Honoraret fra NMF Nordvest er kr. 15.000 for denne dagen. Denne gangen blir det kun arrangert musikkonkurranse og ikke drillkonkurranse. Hvis dere velger å samarbeide med andre lokale korps, deler dere honoraret internt slik dere måtte ønske. I tillegg har dere mulighet til å tjene penger på kiosk og matsalg samt muligheter for annonsesalg.  I tillegg kan dere på eget initiativ sette opp et overnattingstilbud og sosiale aktiviteter på kvelden som dere kan ha inntekt på hvis dere vil. 

Jobben består først og fremst i å være mannskap på dagen. Da må dere bemanne følgende poster:

  • Mottak/ velkomstskranke
  • vakthold konsertlokalet
  • dommervert
  • scenearbeidere 5 stk
  • følgeperson som guider korpsene fra garderobe til oppvarmingsgrom til scene
  • noen andre småoppgaver som vi evt. kan spørre dere om f.eks hjelpe oss med å skaffe blomster til premieutdeling.

Vi har også vår egen arrangørhåndbok som går i detalj på arbeidsoppgaver som dere skal få, link under.

Nordvestivalen 24. oktober 2020 (for vaksenkorps) arrangeres i 2020 i Sogn og Fjordane
Honorar: kr. 15.000

Regionkorpssamling NUK 13.-15. november 2020.

Send en søknad til nordvest@musikkorps.no.

Utsatt frist til 15. september 2019

Hva skal søknaden inneholde?
En beskrivelse av lokalene som skal brukes. At det er klarert at lokalene er ledige. Hva dere kan tilføre arrangementet.

Videre lesning om hvilke oppgaver som skal dekkes:

Musikk:
Håndbok for konkurransearrangører Musikkonkurranser NMF Nordvest

Drill:

Håndbok for konkurransearrangører, korpsdrill NMF
( denne er skrevet også med tanke på privat gjennomføring)

Økonomi:

Korpset får et honorar av NMF Nordvest for jobben. Hvis det er klarert med eier av lokalet kan dere tjene penger på kiosk/ matservering.

Inngang på premieutdeling skal være gratis for deltagere og NMF Nordvest vil være med på å bestemme innhold/regi på premieseremoni.