Regionkorps Sør består av 60-80 musikanter i alderen 14-19 år.

Korpset har fire helgesamlinger i året, en i hvert av regionens fire fylker. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert, en avdeling med arrangørkorpset og en avdeling med regionkorpset.

Vi søker fire tekniske arrangører som skal ha to samlinger hver, én pr. sesong.

Her finner du informasjon om oppgaver og dugnadshonorar: Instruks teknisk arrangør regionkorps

Dato for samlingene:

  • 20.-22. september 2019
  • 8.-10. november 2019
  • 24.-26. januar 2020
  • 13.-15. mars 2020

 

  • 18.-20. september 2020
  • 6.-8. november 2020
  • 22.-24. januar 2021
  • 23.-25. april 2021

Regionkorpset har som mål å motivere musikanter til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i skolekorpset. For å bidra til god rekruttering for voksenkorpsene, er det viktig å skape gode relasjoner. Vi ønsker derfor primært voksenkorps som teknisk arrangør, men skolekorps er også velkommen til å søke.

Søknad sendes christine@musikkorps.no innen 1. mars 2019.

Søknaden må inneholde hvilke samlinger som er aktuelle for dere, samt noe informasjon om hvilke lokaler som er tenkt benyttet til overnatting, øving og konsert og eventuelle leiekostnader.