Regionkorps Sør består av 60-70 musikanter i alderen 14-19 år.

Korpset har fire helgesamlinger i året, en i hvert av regionens fire fylker. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert, en avdeling med arrangørkorpset og en avdeling med regionkorpset.

Send epost til christine@musikkorps.no for mer informasjon om oppgaver og dugnadshonorar.

Dato for samlingene:

  • 21.-23. september 2018
  • 9.-11. november 2018
  • 18.-20. januar 2019
  • 15.-17. mars 2019

Regionkorpset har som mål å motivere musikanter til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap skolekorpset. For å bidra til god rekruttering for voksenkorpsene, er det viktig å skape gode relasjoner. Vi ønsker derfor primært voksenkorps som teknisk arrangør, men skolekorps er også velkommen til å søke.

Søknad sendes christine@musikkorps.no innen 1. desember 2017.