Regionkorps Sør består av 60-70 musikanter i alderen 14-19 år.

Korpset har fire helgesamlinger i året, en i hvert av regionens fire fylker. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert, en avdeling med arrangørkorpset og en avdeling med regionkorpset.

Send epost til christine@musikkorps.no for mer informasjon om oppgaver og dugnadshonorar.

Dato for samlingene:

  • 21.-23. september 2018
  • 9.-11. november 2018
  • 18.-20. januar 2019
  • 15.-17. mars 2019

Regionkorpset har som mål å motivere musikanter til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap skolekorpset. For å bidra til god rekruttering for voksenkorpsene, er det viktig å skape gode relasjoner. Vi ønsker derfor primært voksenkorps som teknisk arrangør, men skolekorps er også velkommen til å søke.

Søknad sendes christine@musikkorps.no innen 1. desember 2017.

Søknaden bør inneholde hvilken eller hvilke samlinger som er aktuelle for dere, samt noe informasjon om hvilke lokaler som er tenkt benyttet til overnatting, øving og konsert.