Vi søker etter korps som ønsker å være tekniske arrangører for våre HUK-samlinger.

Hordaland Ungdomskorps består av ca. 50 musikanter i alderen 14-19 år og dirigeres av Tanja Carita Ikonen. Korpset er NMF Hordaland sitt representasjonskorps og består av talentfulle ungdommer fra regionen. Korpset har fire helgesamlinger i året, og vi tilstreber å variere hvor vi gjennomfører samlingene. Hver samling avsluttes med en konsert. Det vil være mulig at arrangørkorpset og regionkorpset spiller hver sin avdeling på denne konserten.

Her finner dere informasjon om oppgaver og dugnadshonorar:

Spesifikasjon teknisk arrangør regionkorps 

Informasjon om honorar

Dato for samlingene

  • 16.-18.februar 2024
  • 22.-24. mars 2024

 

  • 06.-08. september 2024
  • 22.-24. november 2024
  • 14.-16. februar 2025
  • 11.-13. april 2025

Regionkorpset skal være en arena som motiverer musikantene til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i skolekorpset. Som teknisk arrangør for en regionkorpssamling får korpset anledning til å bidra til å skape et attraktivt tilbud for regionens korpsungdommer. Gode relasjoner er med på å danne grunnlag for rekruttering til voksenkorps.

En helg med regionkorpset kan bidra til at musikantene fortsetter inn i voksenkorpslivet. Skolekorpsmusikanter kan gjerne være en dugnadsressurs på samling, og samtidig få ny inspirasjon i møte med regionkorpset. Vi ønsker derfor både voksenkorps og skolekorps som teknisk arrangør.

Ønsker ditt korps å være teknisk arrangør?

Skriv til oss: hordaland@musikkorps.no . Frist søndag 26. november 2023.

Skriv hvilke samlingshelger som kan være aktuelle for dere, samt noe informasjon om hvilke lokaler som er tenkt benyttet til overnatting, øving og konsert. Eventuelle leiekostnader må komme frem.

Vi ser frem til å høre fra dere!