Regionkorpset i Sør består av 60-80 musikanter i alderen 14-19 år.

Korpset har fire helgesamlinger i året, fortrinnsvis  lokalisert hvert av regionens fire tidligere fylker. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert,  hvor arrangørkorpset og regionkorpset spiller hver sin avdeling.

Vi søker fire tekniske arrangører som skal ha to samlinger hver, én pr. sesong.

Her finner du informasjon om oppgaver og dugnadshonorar: Instruks teknisk arrangør regionkorps

Dato for samlingene:

  • 23.-25. september 2022
  • 18.-20. november 2022
  • 20.-22. januar 2023
  • 21.-23. april 2023

 

  • 22.-24. september 2023
  • 17.-19. november 2023
  • 26.-28. januar 2024
  • 19.-21. april 2024

Regionkorpset skal være en arena som motiverer musikantene til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i skolekorpset.  Som teknisk arrangør for en regionkorpssamling, får korpset anledning til å være med å skape et attraktivt tilbud for regionens korpsungdommer. Gode relasjoner er med på å danne grunnlag for rekruttering til voksenkorps. En helg med regionkorpset kan bidra til at musikantene tar veien videre inn i voksenkorpslivet. Skolekorpsmusikanter kan gjerne være en dugnadsressurs på samling, og samtidig få ny inspirasjon i møte med regionkorpset. Vi ønsker derfor både voksenkorps og skolekorps som teknisk arrangør.

Søknad sendes christine@musikkorps.no innen 1. juni 2022.

Søknaden må inneholde hvilke samlingshelger som kan være aktuelle for dere, samt noe informasjon om hvilke lokaler som er tenkt benyttet til overnatting, øving og konsert. Eventuelle leiekostnader må også komme frem i søknaden.

 

Regionkorpset i Sør