Steder og datoer

  • Stathelle tirsdag 27. oktober kl. 18
  • Kristiansand onsdag 28.oktober kl. 18
  • Risør torsdag 29. oktober kl. 18
  • Tønsberg onsdag 4.november kl. 18

Kurs og kursholdere

Temakvelden varer i tre timer. Angi antall deltakere pr. kurs ved påmelding. Temakveld: Overganger deles i to grupper, en for tillitsvalgte og en for dirigenter. Parallelt med temakvelden holdes også kurs i økonomimodulen i korpsdriftsportalen.

Temakveld: Fra aspirant til voksenkorpsmusikant for tillitsvalgte

tar for seg styrets rolle i dette arbeidet. Vi vil se på ulike modeller og tiltak, musikalsk og sosialt. Hva skal til for at musikanter fortsetter, og får en hobby for livet?

Temakveld for tillitsvalgte ledes av Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør

 

Temakveld: Fra aspirant til voksenkorpsmusikant for dirigenter

ser på overganger fra dirigent-perspektiv. Hvordan legge opp opplæringsløpet og planlegg innholdet i årsplanen og øvelsen slik at musikanten vil fortsette? Hvordan skape gode overganger innad i skolekorpset og  mellom skole- og voksenkorps musikalsk og sosialt?  Foredrag og dialog om ulike måter å jobbe med dette på.

Temakveld for dirigenter ledes av Birgitte Grong, musikkonsulent i NMF Sør

 

Kurs i regnskap via Korpsdriftsportalen

Regnskapskurs rettet mot kasserer eller andre som fører regnskap i korpset.Aktuelle temaer vil være:Kassererens rolle i korpset, komme i gang med økonomidelen i Korpsdrift.no, hva må på plass FØR oppstart, praktisk gjennomgang av fakturering og bilagsføring, rapportering, årsavslutning

Kursholder er Odd Petter Saltnes

Presentasjoner

Her finner dere presentasjonene som ble brukt på Temakveldene denne gangen.

«Fra aspirant til voksenkorpsmusikant» for dirigenter – Birgitte Grong

«Fra aspirant til voksenkorpsmusikant» for styrer/ tillitsvalgte – Finn Arne Dahl Hanssen

Kurs i korpsdrift.no for kasserere – Odd Petter Saltnes

 

Påmelding

Temakveld: Fra aspirant til voksenkorpsmusikant er gratis for NMFs medlemskorps. Det er fint om korpset melder på sine deltakere samlet.

Påmelding er nå stengt. Skulle du likevel ønske å melde deg på, kan du sende en epost til finnarne@musikkorps.no.

Utsatt påmeldingsfrist: 15. oktober