Hopp til innhold

Musikkorpsenes historie i Norge

1850

Nes Musikkforening etableres. Nes er Norges og Hedmarks eldste amatørkorps.

1862

Løiten Musikkforening etableres i Hedmark.

1863

Lillehammer Musikkforening stiftes i Oppland.

1869

Østfolds eldste amatørkorps, Musikkforeningen Viken blir etablert den 8. november.

1870

Ådalsbruk Musikkforening i Hedmark etableres den 25. februar.

1871

Tistedalens Musikforening etableres

1872

Hammerfest Musikforening blir etablert den 1. oktober. De er Finnmarks eldste amatørkorps.

1875

Buskeruds eldste amatørkorps, Drammen Konsertorkester opprettes.

Arnemusikkforening1896

Arne Musikkforening i 1896. Bilde er hentet fra historieboken til Arne Musikforening fra 1962.

1877

Arne Musikforening etableres den 4. januar, og blir dermed Hordalands første amatørkorps.

1880

23. mars etableres Voss Musikklag i Hordaland.

1881

Vest-Agders eldste amatørkorps, Mandal Musikkforening opprettes den 9. juni.

1882

Oppland får sitt første amatørkorps når Aurdal Musikkorps opprettes den 1. februar.

1884

Arendal Byorkester etableres og setter Aust-Agder på korpskartet. Samtidig etableres også Nord-Trøndelags første amatørkorps Sparbu Hornmusikklag.

1886

Ullensaker Janitsjar og Musikklaget Kornetten opprettes i Akershus og Sør-Trøndelag.

1888

Volda Hornmusikk opprettes i Møre og Romsdal og blir fylkets eldste amatørkorps.

1889

Oslo 3. korps hornorkester, som er Oslos eldste amatørkorps etableres. Det samme gjør Byneset Musikkorps i Sør-Trøndelag og Florø Hornmusikk.

1892

Herre Ungdsomskorps, Bodø Harmonimusikk og Brøttum Brass etableres dette året.

1893

Vinne musikkforening blir stiftet.

1895

Sverre Sigurdson Musikkorps opprettes som det første i Rogaland. Dette er også året hvor Johan Halvorsen komponerer "Bojarenes inntogsmarsj".

1896

Rosendal musikkforening etableres i Hordaland.

1897

Stryn Musikklag etableres som det første i Sogn og Fjordane, mens Mo Hornmusikk opprettes i Nordland.

 

1898

Troms får sitt første amatørkorps når Ibestad Hornmusikk etableres.

1899

Oscar Borg komponerer "Den norske løve". Vestsiden Musikkorps etableres den 1. oktober.

1901

Den 1. september stifter William Farre det første guttemusikkorpset, Møllergata Skoles Musikkorps, som et tilbud til alle elever ved Møllergata Skole. Korpset hadde sin debut i 17. mai-toget året etter.

1902

Altens Hornmusikkforening, i dag Alta musikkorps, etableres 25. juli.

1903

Den 29. april opprettes Vest-Agders eldste skolekorps, Farsund Guttemusikk.

1905

Finnmark får sitt første skolekorps når Vardø Skolemusikkorps blir stiftet den 14. september.

1908

Greåker Musikkorps i Østfold etableres den 1. november. Kristiania har nå 19 guttemusikkorps med rundt 1000 gutter. Sandviken Guttemusikkorps etableres i Hordaland.

1909

Sør-Trondelag får sitt første skolekorps når Småbispan, Bispehaugen Skolekorps opprettes den 2. januar. Lilleaker skoles musikkorps i Oslo etableres også dette året.

1910

Moss Skolemusikkorps ser dagens lys den 19. september, mens Hønefoss Skolekorps etabnleres den 25. november. Samtidig tar William Farre med seg de 60 flinkeste korpsmusikantene fra Oslo-korpsene på turne rundt kysten.

1911

Storhaug skolekorps ble stiftet 1. mars 1911 og er Stavangers eldste skolekorps.

1912

Tromsø Orkesterforenings Guttemusikkorps etableres den 11. juni i Troms, og den 4. april stiftes Strusshamn Musikkforening i Hordaland.

1913

5. mars opprettes Evje skoles musikkorps som det første i Akershus. 25. mars følger Oppland etter med Hammartun Skolekorps.

1914

Vestfolds eldste skolekorps, Tønsberg Skolekorps, ser dagens lys den 8. februar. I Bergen stiftes Dragefjellets Musikkorps den 1. september.

1915

7. februar etableres Borge Musikkorps i Østfold, mens Sandefjord Guttemusikkorps, i dag Sandefjord Gutte- og jentekorps, ble stiftet 15. oktober

1917

Vestfolds første amatørkorps, Hortens Ungdomsmusikkorps, etableres den 17. oktober. Larvik får sitt første skolekorps i Larvik guttemusikk som ble stiftet den 26. april.

1918

Et travelt år for Korps-Norge! Høvik Verk Skolekorps, Stabekk Janitsjarorkester, Oslo Sporveiers Musikkorps, Brevik Musikkorps, Borgestad Musikkorps, Åndalsnes Musikkforening, Buvik Musikkorps og Lånke Musikkforening blir alle etablert dette året. I tillegg blir Norske Guttemusikkorpsers landsforbund (senere NMF) stiftet på Stabekk den 5. juli.

1919

Haukås Musikklag i Hordaland og Stavanger Musikkorps av 1919 i Rogaland blir stiftet.

1920

Lillestrøm Musikkorps i Akershus og Alvøens Musikkforening i Hordaland etableres.

1921

Aust-Agder får sitt første skolekorps i Arendal Guttemusikkorps den 21. oktober. I tillegg blir Grunerløkka Skoles Musikkorps opprettet.

1922

Kragerø skole rekruttkorps opprettes og sørger for Telemarks første skolekorps. Også Manger Musikklag kommer til verden dette året.

1923

Sarpsborg Janitsjarkorps, Sandvikens Ungdomskorps og Aalesunds Ungdomsmusikkorps opprettes. Det samme gjør Sofienberg Skoles Guttemusikkorps, som senere endret status til amatørkorps. Landsforbundet endrer navn til Norges landsforbund av Gutte- og ungdomsmusikkorps.

1925

Ullensvang Skulemusikklag og Sandefjord Musikkorps opprettes.

1926

Høyanger Skulemusikk i Sogn og Fjordane og Sagene Janitsjarorkester i Oslo ser dagens lys.

1929

Nordlands første skolekorps, Brønnøysund Skolekorps opprettes den 18. juni. I Oslo etableres Kampen Janitsjarorkester.

1931

Kolbotn Konsertorkester i Akershus etableres den 2. april.

1934

Oslo Damekorps søker medlemsskap i forbundet, men får umiddelbart avslag da loven ikke tillater damekorps.

1935

Oslo Politiorkester etableres den 12. desember.

1936

Jaren Hornmusikkforening i Oppland stiftes den 15. mars.

1938

Halsen Skolekorps dannes den 4. februar, og blir med det Nord-Trøndelags første skolekorps.

1940

På landsbasis er antallet skolekorps nå steget til 100. I tillegg er det 47 ungdomskorps.

1943

Flesland Musikklag i Hordaland opprettes 1. mai.

1945

Nanset Blåseensemble i Vestfold opprettes den 18. september.

1946

Forbundet har sitt første landsmåte i Oslo med 140 utsendinger. Navnet blir endret til "Norges landsforbund av gutte- og amatørmusikkorps" for å gi amatørkorpsene mulighet for medlemskap. På landsmøtet blir Einar M. Wie valgt til forbundsformann. I Arendal blir forbundets første dirigentkurs holdt med disponenten for A/L Tonika Valter Aamodt som kursleder.

1947

Forbundets medlemsblad, Norske Gutters Musikkblad endrer navn til Musikkbladet Ljom. Korpsene i Nord-Norge ble bevilget 25.000 kr av Stortinget til innkjøp av nye instrumenter. Forbundet blir medlem i Det folkelige musikkliv, og det stiftes jentekorps på Ila skole i Oslo.

1948

Brattvåg Skulekorps, det første i Møre og Romsdal, etableres 15. mars. Musikkorpset Gjallarhorn i Rogaland stiftes den 2. august og Mosjøen skolekorps i Nordland stiftes 10. mars. Forbundet feirer 30-årsjubileum, som blir markert med landsstevne for ungdomskorps i Bergen. 100 korps deltar.

1949

28. februar etableres Eikanger-Bjørsvik Musikklag i Hordaland. Det opprettes fast forbundskontor i Bergen, og Petro Erichsen ansettes som delvis lønnet foretningsfører og redaktør for Musikkbladet Ljom. Nordisk Amatørmusikkunion (dagens Nordiske musikk union) opprettes med Einar M. Wie som første formann.

1950

Forbundet blir innvilget det første statstilskuddet og waldhornisten Monrad Nyheim blir ansatt som forbundets første reiseinstruktør. Dette er også året der jentene kommer med i guttekorpsene!

1951

Forbundet passerer 10 000 medlemmer!

1952

Petro Erichsen blir fast ansatt som forretningsfører. A/L Tonika overtar virksomheten til forbundets noteforlag. Glomfjord skolekorps etableres i Nordland.

1953

Nord-Odal Hornmusikk i Hedmark opprettes den 1. mars. Forbundet passerer 500 medlemskorps! Landets første kommunale musikkskole ser dagens lys i Narvik.

1954

Reiseinstruktørene - waldhornisten Monrad Nyheim, trompetisten Willie Vieth og klarinettisten Leif Christoffersen besøker 80 korps rundt om i landet.

1955

Saltvern skolekorps i Bodø etableres.

1956

Forbundets navn endres til Norges Musikkorps Forbund under landsmøtet på Lillehammer, og jenter blir med dette offisielt akseptert som medlemmer i korpsene. Bokverket Musikkorpsene i Norge blir utgitt med forbundsformann Einar M. Vie og forretningsfører Petro Erichsen som tilretteleggere og redaktører.

1958

NMFs 40-årsjubileum blir markert med verdens største korpsstevne i Trondheim, med 12 000 deltakere. Statens ungdoms- og idrettskontor innvilger et fast tilskudd for å ansatte en fast reiseinstruktør

1959

NMF passerer 25 000 medlemmer.
Det blir arrangert et kombinert dirigent- og organisasjonskurs på Ringebu i Gudbrandsdalen med Einar Stensaas, Einar M. Vie og Petro Erichsen som instruktører.
De første drillere opptrer med Bjølsen Ungdomskorps

1960

I Oslo arrangeres det nordisk konkurranse for amatørkorps.

1961

Forbundet passerer 1000 medlemskorps!

1963

De første kretskonkurranser arrangeres på Tveit i Agder og i Trondheim.
NMF inngår avtale med Storebrand-Idungruppen om "Kollektiv instrumentforsikring".

1964

Tertnes Brass etableres den 23. januar i Hordaland. Verdens største korpsstevne med 22 000 skolekorpsmusikere fra 430 korps arrangeres på Ullevål stadion med 30 000 tilskuere. Stevnet er fremdeles registrert i Guinness rekordbok. Forbundsformann Einar M. Wie blir tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull under dette stevnet. Forbundsstyret vedtar å innføre musikkonkurranser for amatørkorps.
NMF arrangerer kurs for spesialinstrumenter - obo, fagott, waldhorn og pauker - i Oslo og på Hamar.

1965

Kleppe Musikklag i Hordaland opprettes den 1. september.
Det Folkelige Musikkliv overtar gamle Vang prestegård ved Hamar for å bygge musikkfolkehøyskole.

1966

Kolbu Janitsjarkorps opprettes 19. februar i Oppland. Musikkforeningen Nidarholm i Sør-Trøndelag opprettes 30. oktober. Trevor J. Ford ansettes som fast reiseinstruktør. Den første ungdomsmusikkleir blir arrangert på Lillehammer - etterfulgt av tilsvarende i Agder krets og Helgeland Hornmusikkrets. Første konkurranse for amatørkorps blir arrangert under "Janitsjarfestivalen på Hamar" - der 23 av 80 korps deltok i konkurransen.

1967

Sande Musikkorps i Vestfold opprettes den 16. september. Forbundsstyret gir grønt lys, og utarbeider reglement for, skolekorpskonkurranser. Trevor J. Ford utarbeider kompendier for instruktør- og dirigentkurs.

1968

NMFs 50-årsjubileum blir markert med konsert og festmøte i Universitets Aula i Oslo med H.M. Kong Olav til stede.
I anledning NMFs 50-årsjubileum blir det arrangert en musikkstafett fra Kirkenes til Stabekk der 918 korps deltar.
28 000 musikere deltar på representasjonsstevnet på Stabekk og landsstevnene i Moss, Kristiansand, Bergen og Narvik.
Første kurs for instrumentalister i NMFs regi arrangeres på Darbu i Buskerud. "Toneheim folkehøyskole" blir formelt etablert i september - og det blir satt i gang en landsomfattende innsamling blant kor og korps.
Haugesund ungdomskorps etableres i Rogaland, og Lepsøy Skulekorps stiftes.

1969

Krohnengen Brass Band i Hordaland opprettes den 13. oktober. Einar M. Wie går av som forbundsformann etter 23 år og blir etterfulgt av Gustav Ueland.

1970

I Oslo stiftes Vestre Aker musikkorps den 6. januar. De første organisasjonskurs for å hjelpe nye skolekorpsledere blir arrangert etter en kursplan utarbeidet av Petro Erichsen. "Tonika Champion" - en konkurranse for skolekorps der de spiller inn et pliktnummer på lydbånd - blir arrangert for første gang i desember.

1971

NMF inngår avtale med Storebrand-Idungruppen om ulykkesforsikring.

1972

Ila Brass Band opprettes i Sør-Trøndelag den 1. juli. NMF passerer 50 000 medlemmer. Landsmøtet beslutter omlegging av medlemsbladet og navnet endres fra Musikkbladet Ljom til Takt og Tone. Toneheim Folkehøyskole blir åpnet 16. august, og mottar også Forbundets notebibliotek.
Det blir arrangert skolemusikkfestival i Bodø - med innslag av andre musikkgrener som skolekor og ungdomssymfoniorkestre.

1973

Korpslederens håndbok, senere kalt Musikkorpsenes håndbok, utarbeidet av Petro Erichsen, blir utgitt første gang. Første kretsmesterskap for skolekorps i Rogaland arrangeres. NMF inngår en spesialavtale med Tono.

1974

Askøy Brass Band i Hordaland opprettes den 22. september. Det blir arrangert kurs for korpsutøvere i en rekke av NMFs kretser - med materiell utarbeidet av Trevor J. Ford.

1975

Første NM skolekorps (brass og janitsjar) arrangeres under Janitsjarfestivalen på Hamar.
Medlemsbladet endrer navn fra Takt og Tone til Nytt Musikk Forum. Petro Erichsen får tittel som generalsekretær under landsmøtet i Skien og blir utnevnt til forbundets æresmedlem. Anders Alm-Ingebretsen blir valgt som forbundets første president. NNUK (Norges Nasjonale Ungdomskorps) stiftes med utspring i 20 elever fra Toneheim Folkehøyskole, som utgjør korpsets grunnstamme med Christer Johannesen som dirigent.

1976

NNUK deltar i internasjonal konkurranse i Nord-Dakota med korps fra 40 land og vinner tittelen verdensmester. Petro Erichsen blir tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull under landsmøtet i Bergen. Forbundets ridderklubb blir opprettet i forbindelse med landsmøtet i Kristiansand.
Fellesrådet for sang- og musikkorganisasjonene i Norge opprettes, men skifter senere navn til Norsk musikkråd.
Skodvin skulemusikk stiftes.

1977

NMF passerer 75 000 medlemmer.
Medlemsbladet endrer navn fra Nytt Musikk Forum til Korpsmusikken med undertittel Meldingsblad for Norges Musikkorps Forbund. Instrumentfabrikken Tema som er den eneste blåseinstrumentfabrikken i Skandinavia, blir totalskadet av brann og blir ikke gjenoppbygd.

1978

Tomra Brass Band i Møre og Romsdal opprettes den 19. oktober. NMFs 60-årsjubileum blir markert med festkonsert med Norges nasjonale ungdomskorps i Oslo konserthus med H.M. Kong Olav tilstede.
Formann for Telemark krets, Rolf Nordby, overrekker kretsenes gave, presidentkjedet, til NMFs president Anders Alm-Ingebretsen.
NMFs 60-årsberetning: Musikk, lærdom og moro for tusener (redigert av Ragnhild Øverland Arnesen) blir utgitt i bokform.
Erik Handeland blir ansatt som kontorsjef - generalsekretær fra 1979. EBBA (European Brass Band Association) blir etablert. Manger Musikklag og Det Norske Brassband Metronom deltar som første norske korps i EM brass. Medlemsbladet utgis av Reenskaug forlag under navnet Janitsjar'n.
Landsmøtet vedtar at drillere likestilles med musikanter i korps, og de får dermed like rettigheter til blant annet opplæring. Det første kurs for drillinstruktører holdes.

drillkurs1979

Bilde fra drillinstruktørkurset på Lista. Amerikansk instruktør Cindy Love t.h. og norsk instruktlr M. Rasmussen t.v.

1979

Forbundet passerer 2000 medlemskorps, og
Forbundsstyret godtar at Brassbandklubben arrangerer det første NM brass i Grieghallen.
Det første læreheftet i drill utgis, og det holdes to landsomfattende kurs for drillinstruktører med nærmere 100 deltakere.

1980

Det opprettes brassbandlinje på Manger folkehøgskole.

1981

Stavanger Brass Band i Rogaland opprettes den 1. august. I Hordaland etableres Oster Brass den 16. februar. Molde Brass Band i Møre og Romsdal opprettes den 27. mars. NMF passerer 100 000 medlemmer, og første NM for solister arrangeres.
Første NM janitsjar, etter dagens modell, arrangeres i Oslo konserthus.
WASBE (World Association of Synphonic Bands and Ensembles) blir etablert.

1982

Opus 82 i Akershus opprettes den 7. mai. NUBB (Norges Nasjonale Ungdomsbrassband) stiftes også dette året.

1984

I Hordaland opprettes Tertnes Amatørkorps den 16. februar, mens Sola Brass Band etableres i Rogaland 1. august.

1985

NMF oppretter ungdomsråd.
NMFs sekretariat flytter fra Lodin Leppsgate til Georgenes verft.

1989

Skjold Nesttun Janitsjar i Hordaland opprettes den 1. september.
Medlemsbladet Janitsjar'n endrer navn til Bedre korps og utgis av Vanebo Fagpresse.

1990

Hasle Brass i Oslo opprettes den 30. oktober.

1993

NMFs 75-årsjubileum blir markert ved å arrangere Spill Levende-festivalen på Lillehammer med 20 000 deltakere, samt tilhørende lokale arrangementer.

1995

Oslofjord Brass opprettes den 28. januar. NMF tar selv over utgivelsen av medlemsblad og etablerer Musikkorpsavisa.

1997

De kommunale musikkskolene lovfestes, og skolekorpsene er de største "kundene".

1998

Musikkorps får spillemidler. Først Flaxmidler og senere Frifondsmidler.
NMF feirer 80-årsjubileum i Oslo Kulturhus.

1999

I Møllergata skoles musikkorps er det kun én musiker igjen, en trommeslager.

2000

NMF inngår samarbeid om utveksling med den sørafrikanske korpsorganisasjonen Field Band Foundation.

2001

Oslo Brass Band etableres. NMF melder seg ut av Norsk musikkråd for selv å ta hånd om voksenopplæringsmidlene. Møllergata skoles musikkorps feirer 100 år og har nå 66 musikere fra 21 land!

NM drill 13

NM korpsdrill, bilde tatt i 2013

2002

NM korpsdrill blir arrangert for første gang.

2003

NMF feirer 85-årsjubileum i Sandvika bypark, med blant andre Hennes Majestet Dronning Sonja til stede.

2004

NM marsjering blir arrangert for første gang. NBTA (National Band Twirling Association) blir etablert.

2005

2005-festivalen: 12 000 musikere og ledere samles i Oslo for å markere at Norge har vært selvstendig i 100 år. Regjeringen oppretter tilskuddsordning for instrumentkjøp til skolekorps.

Bjørsvikbrass2012

Bjørsvik Brass, bilde tatt i 2012. Foto: Bjørsvik Brass på facebook

2008

Christiania Blåseensemble, blir opprettet i Oslo den 10. september.
Bjørsvik Brass i Hordaland etableres den 31. august. Landsfestivalen Spilleglede arrangeres, og 199 korps med 7000 musikere samles i Stavanger, som er europeisk kulturhovedstad dette året.

2009

NMF etablerer korpsprogrammet Born To Play i samarbeid med Norsk Tipping.

2013

NMF arrangerer European Brass Band Championships i Oslo og European Championchips for Majorettes på Lillehammer.

2014

Landsfestival samler 270 korps med 9000 deltakere i Trondheim.

2018

Norges Musikkorps Forbund fyller 100 år! Regjeringen erklærer 2018 for Musikkorpsenes år og det blir arrangert store og små jubileumprosjekter i hele landet.