Med hans bortgang har en viktig inspirasjonskilde, fornyer og utvikler av norsk korpsbevegelse de siste tiårene lagt ned dirigentpinnen for siste gang.

Michael Antrobus ble i 2016 tildelt hederstegnet Musikanten av Norges Musikkorps Forbund. Dette som et synlig bevis på hans langvarige og betydningsfulle innsats. For det var ikke gitt at den engelskfødte profesjonelle trompetisten med bakgrunn fra britisk brassbandtradisjon, også skulle lede an i utviklingen av korpsbevegelsen her i landet.

Han kom til Nordhordland og Manger Folkehøgskole høsten 1981. Utover 1980-tallet ble Michael engasjert som dirigent for regionens to toppkorps: Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Manger Musikklag. Hans musikalske nysgjerrighet medførte at norske korps ble introdusert for nytt repertoar, og den gang unge komponisten Torstein Aagaard-Nilsen fikk inspirasjon og oppmuntring til å skape «ny» musikk for et tradisjonsrikt medium. Dette som ett av mange eksempler på Michaels betydning som mentor og musikalsk leder.

Etter hvert fikk også korps i andre deler av landet nyte godt at Michaels store kunnskap, glødende engasjement og kjærlighet til musikken. Akkompagnert av hans fargerike norsk-engelske språk var dette en sikker kilde til personlig vekst og utvikling hos den enkelte musikant. Michaels fremtoning gjorde korpsøvelser til ukens høydepunkt for mange, og korpskonserter til energifylte opplevelser både for musikanter og publikum.

Så sent som i 2016 avsluttet Michael et mangeårig samarbeid med Nord-Odal Hornmusikk med en strålende konsert. Dette samarbeidet var et eksempel på og understrekte noe av Michaels store styrke: Han kunne gå inn og utvikle korpset ut fra dets egne premisser, enten ensemblet bestod av barn og unge eller var på profesjonelt nivå. Denne egenskapen skulle få svært stor betydning for utallige korps og enkeltmusikanter. Alltid tok han oppgaven på største alvor, alltid leverte han sitt beste.

På vegne av den store norske musikkorpsbevegelsen, vil Norges Musikkorps Forbund minnes Michel Antrobus for hans store betydning gjennom sine 35 år her i landet. Våre tanker går til hans nærmeste familie, der musikken er og alltid har vært en viktig del. Æret være hans minne!

Han fikk hedersprisen «Musikanten» i 2016: – Eg kan ta that job