Det er veldig kjekt at så mange korps har funnet tilskuddsordningen og vi ser fra alle søknadene at det er et stort behov for midler til instrumenter og uniformer. Dette er noe vi stadig løfter opp politisk og denne søknadsrunden styrker vår argumentasjon om at det må gis midler også til drift.

For de av dere som nå ikke får penger fra ordningen kommer vi med noen generelle tips til andre inntektsmuligheter.

 1. For prosjekter med  flyktninger finnes følgende støtteordninger:
  1. Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger (Norsk Musikkråd)
  2. Tilskot til integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal
  3. Sjekk med din kommune. Er det ressurser eller midler til  f. eks, tolk, musikklærere og ekstra voksne som kan være til stede under øvelsen?
   Sjekk gjerne om noen av flyktningene har kompetanse innenfor musikk, da kan de bidra selv også som tolk. Kanskje kommunen kan bidra med noen lønnsmidler, penger til et lite måltid i pausen etc.
 2. For instrumenter og uniform:
  1. Sjekk lokale banker, de har gjerne tilskuddsordninger.
  2. Lag gode avtaler/ sponsoravtaler med lokalt næringsliv.
   1. Ta med tips fra frivillighet Norge: 10 bud for næringslivssamarbeid
   2. Hva kan dere tilby som bedrifter ser på som verdifult?

    Frivillige organisasjoner er nærmiljøbyggere som skaper tilhørighet, varme og liv og røre i lokalsamfunnene. Folk vil bo i gode lokalsamfunn, og de tiltrekker seg verdifull arbeidskraft for næringslivet. (kilde: 10 bud for næringslivet)

   3. Bedrifter kan få skattefradrag som markedsutgifter ved sponsing av arrangement. Her står det om ordningen: Gi næringslivet skattemessig insentiv til å støtte frivilligheten
 3. Andre tilskuddsordninger: Hvert år deles det ut millioner av kroner. Pass på at dere får med dere de faste ordningene. Vi har en oversikt over disse her: Penger i korpskassa

Disse korpsene får:

Korpsnavn Beløp  Tiltak 
Vatne Tennfjord Musikkorps            5 000 Aspirant og juniorseminar sammen med
korpset og en større julekonsert.
Florøskulen Brassband            8 000 Konsert der det settes fokus på og anerkjennes at alle skal få elske den man vil.
Midlene øremerkes tilpassing av noter.
Eid Musikklag          10 000 Søknad om midler til ny tuba
og jubileumskomposisjon.
Midlene øremerkes jubileumsstykket.
Fiksdal/Rekdal Janitsjar          10 000 Fikstivalen 2023 på Bygdaheim.
Stort musikk- og revyarrangement som samler folket i bygdene.
Fjordbrass Lavik          10 000 Prosjekt motivasjon – kjøp av instrumenter
Kvernes Musikkorps          10 000 Oppstart generasjonskorps
Måløy Musikklag          10 000 Uniform og trompet.
Midlene øremerkes trompet
Smalsarhorn Skulemusikk          10 000 Korpstreff «Blås ut»
Vartdalsstranda Generasjonskorps          10 000 Søknad om cymbalsett og
tilpasset notesett til aspirant.
Midlene øremerkes cymbalsett.
Ytre Nordfjord Brass          10 000 Kjøp av pauker
Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps          10 000 Søknad om kjøp av klarinetter.
Molde Janitsjar          15 000 Jazzlogen Junior 2023
Leikanger skulemusikk          15 000 Rekrutteringsprosjekt i
samarbeid med skolen
Årdalstangen Musikklag          17 000 Oppstart skolekorps
Averøy skolekorps          25 000 Innkjøp av flere uniformer
Fagforeningens Musikklag          25 000 Uniform – midlene øremerkes
supplering av hoved uniformen.
Totalsum     200 000