Som korpsdirigent står du ofte overfor en gruppe med stort aldersspenn, ulikt nivå, mange ulike instrumenter og varierende besetning. I tillegg har musikantene ulike læreforutsetninger, ulikt utviklingstempo, ulike styrker samt ulike interesser. I musikalsk ledelse av korps er det dermed behov for repertoar og metoder som inkluderer mange ulike personer, instrumenter og nivå samtidig.

Du kan lettere oppnå at flere musikanter  opplever mestring og utvikling ved å gjøre gjennomtenkte valg når det gjelder repertoar og metoder.

Flere av tipsene i denne teksten er like relevante å benytte enten musikantene skal lære musikken på gehør eller ved hjelp av noter. Spiller musikantene på gehør kan de spille mer avanserte rytmer enn når de leser, men utfordringer med register er oftere de samme. 

Uansett hvordan du velger å tilrettelegge for dine musikanter er det viktig at de opplever å ha en naturlig og nyttig rolle i musikken.