Alle medlemskorps i NMF Nordvest kan søke på midlene. Midlene skal gå til å styrke aktivitetene i korpset og vi har satt noen kriterier som skal nå områder av korpsdriften som vanligvis ikke får støtte.

Søknadsbeløpet må ligge mellom kr 10.000 og 50.000,-.

Det er mulig å søke om penger til:

 • Uniform
 • Oppstartsmidler til nye korps
 • Gode musikalske prosjekt
 • Tilskudd til gode søknader fra Frifond som ikke nådde helt opp, eller trenger mer tilskudd enn det frifondordningen kan gi.
 • Instrumenter for korpsene som ikke kvalifiserer til instrumentfond

Det er mulig å søke om andre ting, men vis gjerne til at dere ikke får midler til dette andre steder.

Ordningen gir ikke penger til:

 • Instrumenter for korpsene som kvalifiserer til instrumentfond
 • Korpstur
 • Dekking av dirigent honorar for vanlige øvelser.

Hva må søknaden inneholde:

 • Enkel beskrivelse av prosjektet
 • Budsjett for det du søker midler om
 • Kontaktinformasjon til korpset

Søknadsfrist: 15. november 2022

Hvor leveres søknaden:
Søknad leveres i dette skjemaet: https://forms.gle/byBeqBfPUMe2fNWB9