– Å delta i fellesskapa som kulturen kan tilby, handlar om både meistring og gode opplevingar. Vi vil at fleire barn og unge skal kunne få med seg det. Det er viktig for oss at folk skal ha tilgang til kultur, uavhengig av kven dei er og kor dei bur, seier kultur- og likestillingsministeren.

Det er foreløpig ikke kommet noe tilskuddsbrev om disse 20 millionene. Her vil det bla. fremkomme hvor stor del av de 20 millionene som vil tilfalle korpsene.

Tilskuddsordningen på 6.5 millioner til korps og orkester er heller ikke spikret helt mht fordeling av pengene, men vi er på saken også her. Vi vil i god tid komme ut med informasjon om disse midlene i nyhetsbrev.

Støtter opp om korpsaktiviteter

Pengene som blir utdelt vil blant annet gå til

  • Økt deltakelse i korps
  • Dekning av kontingent
  • Egenandeler på seminarer og sommerkurs
  • Reparasjon av instrumenter
  • Øvingslokaler

Vi i Norges Musikkorps Forbund følger disse tildelingene tett, og skal få raske avklaringer på hvordan korps kan få tilgang til midlene.