Momentliste for valgkomitéer

Hvorfor ta på seg et verv i et skolekorps?

  • ​Du har anledning til å være med å påvirke kvaliteten og innholdet til fritidsaktiviteten til dine barn.
  • Du får større oversikt og innsikt i korpsets drift.
  • Deltakelsen i korpsstyrer gir et positivt og nyttig voksennettverk, i tillegg til at du blir bedre kjent med barn og unge i bydelen.
  • Ved å ta verv og ta ansvar, gir du dine barn et signal om at en som foreldre tar barnets fritidsaktivitet på alvor.
  • Korps er en særdeles positiv fritidsaktivitet da det er både for gutter og jenter sammen, i tillegg til at aldersspennet er fra 9-19 år. Korps er en av de få fritidsaktiviteten som har dette som grunnlag for samspill. Dette gir positive gevinster som at de eldre tar ansvar for de yngre. De yngre har gode forbilder å se opp til
  • Positivt og kjekt å jobbe for og med musikantene.

Huskeliste før en starter vervingen av nye styremedlemmer?

  • Ha en klar beskrivelse over hva arbeidet i styret består i.
  • Oversikt over møtehyppighet. Hvor ofte er det styremøter?
  • Skal styremedlemmene delta på de regulære dugnadene, eller er styrearbeidet dugnaden til disse foreldrene?
  • Har korpset et årshjul med fordeling av ansvar/funksjon for de ulike arrangementene fordelt på korpsets foreldre/foresatte? Dette kan vise tydelig hva det forventes at foreldre og styremedlemmer er med på i løpet av en sesong.