NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp var teknisk arrangør for Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år hadde TM status som NM-kvalifiseringskonkurranse.

Konkurransen hadde deltakere i samtlige konkurranseklasser, -aldersinndelinger og -divisjoner i NMF, og det var reglement pr. 01.09.2014 og retningslinjer pr. 15.09.2016 som ble benyttet.