Regjeringens forslag til økning på grunnstøtten for barne- og ungdomsorganisasjonene vil innebære en økning på mellom 400 – 500 000 kroner for NMF.  Her kan du lese LNU sin reaksjon på økningen.

I regjeringens forslag til nytt statsbudsjett refereres det hyppig til frivillighetsstrategien «Rom for deltakelse» som ble presentert i slutten av april. Det står bla. Følgende: «Regjeringen har fire hovedmål for frivillighetspolitikken: – bred deltakelse og aktivitet i hele landet – gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor – enkle regelverk og ordninger – en samordnet frivillighetspolitikk.»

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det at «Regjeringa aukar difor innsatsen for at alle barn og unge skal oppleve å høyre til». Og det refereres også til viktigheten av at barn og unge deltar i organisert fritidsaktivitet og hvor viktige de frivillige organisasjonene er på dette feltet. Men når det kommer til konkrete bevilgninger er det fint lite.

Byråkratisk tilskuddsordning

Det skal også etableres en handlingsplan som skal stå ferdig våren 2024, og der organisasjonene blir invitert til å bidra.
– Dersom dette er en handlingsplan for å konkretisere tiltakene i frivillighetsstrategien er det bra. Men dersom dette er nok en plan som skal starte på scratch med ny politisk ledelse, så synes jeg ikke dette er noe å rope hurra for. Vi jublet da regjeringens strategi «Rom for frivillighet» ble lansert i slutten av april. Vi har vært utålmodige og spilt inn forslag på hvordan tilskuddsordningen for korps og orkester kunne gjennomføres i tråd med regjeringens egen målsetting om «enkle regelverk og ordninger», men i stedet legger departementet opp til en ordning basert på antall barn og unge mellom 6-19 år i hvert fylke. Det er skuffende og vi er langt fra overbevist om at denne handlingsplanen fører det viktige inkluderingsarbeidet noe videre, men vi bidrar med enn gjerne i arbeidet frem mot våren 2024, sier NMFs president Rita Hirsum Lystad.
Norsk musikkråd er heller ikke imponert over det som kommer frem i budsjettet på dette området. Les uttalelsen deres her.

ROM FOR FRIVILLIGHET? Det er vanskelig å få øye på en rød tråd fra regjeringens frivillighetsstrategi til budsjettet som ble lagt frem 6.10.

Fortsatt ikke regelstyrt momskompensasjon

Selv om det er foreslått en solid økning på momskompensasjonen, som innebærer at det vil bli tilbakeført 2.4 milliarder til frivillige lag og organisasjoner neste år, er ordningen fortsatt ikke regelstyrt, slik det står i Hurdalsplattformen.

– Det betyr at vi fortsatt må holde pusten mht om korpsene og NMF-organisasjonen får full momskompensasjon. Dersom regjeringen hadde fulgt opp intensjonen fra Hurdalsplattformen, hadde det gitt oss mye mer forutsigbarhet. Her er vi helt på linje med Frivillighet Norge sin uttalelse, sier NMFs generalsekretær Kjersti Tubaas.

Det forventes økning i spilleoverskuddet fra Norsk Tipping neste år. En økning på 75 millioner skal gå til kulturfeltet, men her har regjeringen bebudet en forskrift for hva spillemidlene skal gå til. En forskrift som drøyer. Dermed blir nok en gang overskuddet fra spillemidlene brukt til å saldere kulturbudsjettet.

Svak økning i vo-midlene

Det er satt av 264 mill. kroner til studieforbundene, som innebærer en økning på 10 mill. kroner fra i fjor – litt høyere enn forventet prisvekst. Les VOFO sin reaksjon på statsbudsjettet her.

Budsjettforslag Kulturdepartementet

Budsjettforslag Barne- og familiedepartementet