Med seg hadde Trøen (H) invitert partikollega Kristin Ørmen Johnsen i kommunal – og forvaltningskomiteen.

Langsiktig arbeid er viktig

– De ønsket innsikt og kunnskap om inkluderingsarbeidet i regionen, forteller Katja Furnes. Hun er prosjektleder i NMF Øst, og møtte politikerne sammen med regionleder Øystein Bø og daglig leder Thor Olav Fjellhøi.
– Spesielt var de interesserte i VinterPULSE som sparkes i gang i vinterferiene, og utvekslingsprogrammet det er tuftet på. For regionen var det viktig å løfte frem at dette er et langsiktig arbeid. Vi fikk mye ros for at Inkluderingsprosjektet som ble startet i 2014 har utviklet seg så positivt, smiler hun.

Mer om inkludering i NMF

Gode rammer slik at alle kan delta

NMF løftet frem det positive i å bruke musikk som inkluderingsverktøy.
– De ble virkelig begeistret for prosjektets fokus på at voksne i korps tar avgjørelser på vegne av sine barn. Det er et viktig aspekt, og gjorde at vi kunne påpeke viktigheten i at inkludering må forankres i korpsene, forteller prosjektlederen.
– Å skape trygghet og trivsel i nærmiljøet er viktig for både politikerne og oss. Korpsenes rekruttering av dem som ikke kjenner korps som fritidsaktivitet, bidrar til dette. Men det fordrer at det offentlige og frivilligheten sammen skaper gode rammevilkår, slik at alle får mulighet til å delta, slik Fritidserklæringen (2016) har som målsetningen, påpeker Furnes.

– Det ble et fruktbart møte der vi fikk belyst NMF sitt formål og verdier, samt inkluderingsarbeidet i hele organisasjonen på en måte som syntes å vekke engasjement. Etter møtet lovte de å følge opp flere av punktene vi løftet frem, avslutter Furnes.

Katja Furnes er prosjektleder for inkluderingsprosjektet til NMF.