– Til tross for at det forhandles på overtid, har vi godt håp om at vi skal få på plass en ny avtale som vil være gjeldende fra 1. januar og dermed få tilbakevirkende kraft, sier NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø. Midtbø har sammen med musikksjef Harald Eikaas representert NMF i de pågående forhandlingene.

– Når det gjelder rapportering for 2017 er det enkelt. Da hadde vi avtalen som vi har hatt i mange år, og TONOvederlag er betalt! Ellers er det viktig å påpeke at det er den/de som står som arrangør av konserten som skal rapportere, men det skader heller ikke om deltakerkorps sender oversikt over hva som er spilt, fortsetter Midtbø.

– Skal korpsene rapportere til TONO som vanlig så lenge forhandlingene pågår?

– Ja, det skal rapporteres. Dersom avtale kommer på plass vil konserten innlemmes i avtalen og du hører ikke noe fra TONO. Skulle avtalen derimot ikke komme på plass, vil korpset få en faktura fra TONO, avslutter Midtbø.