logo_text_ill

 

Samarbeidsprosjektet PULSE er et utvekslingsprosjekt som ble etablert i 2013, med sosial inkludering som rød tråd for begge organisasjoner.

Fokus for NMF er at enda flere skal få muligheten til å oppleve vennskap, tilhørighet og mestring gjennom å delta i korps. Hovedfokuset for PULSE vil være rettet mot språklige minoriteter, og i denne prosessen vil vi ta initiativ til å finne samarbeidskorps lokalt i NMF Øst og NMF Hordaland som er interessert i å jobbe strategisk for å nå denne målgruppen. Et annet aktuelt tiltak er å tilby musikkaktiviteter i skoleferiene på ulike steder i landet. Prosjektets deltakere fra Sør-Afrika vil også kunne bidra i andre NMF-prosjekter som Inkluderingsagent-prosjektet og veilederprogrammet Bli Bedre Få det Bedre.

Prosjektet er ett av NMFs bidrag til at regjeringens Fritidserklæring oppfylles for stadig flere barn og unge.
Les mer om Fritidserklæringen.

 

Med dette starter også kappløpet for å finne deltaker som vil jobber for prosjektet i Sør-Afrika, søknadsfristen er satt til onsdag 10. august.

Les om stillingene i Utlysningsteksten.

For mer informasjon om prosjektet anbefaler vi pulsestrongertogether.com og filmen fra årets VinterPULSE.