På grunn av COVID 19-utbruddet ble Trener 2 som var planlagt høst 2020, og Trener 3 som var planlagt vår 2021 utsatt til høst 2021.

Vi kommer med nye datoer og komplett kursplan for høsten innen utgangen av mai 2021.

 

OM INSTRUKTØRKURSENE

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille.  Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

Ung Trener er et introduksjonskurs for de mellom 12-15 år. Dette er et frittstående kurs som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis.

Nedre aldersgrense er 12 år.

Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3 bygger på hverandre. Disse har nedre aldersgrense 15 år, og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste.

Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått).

Prøven på Trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene (bestått/ikke bestått).