Vi tilbyr nå kursene i 5 deler, og startet i vår med Ung Trener og Grunnkurs. På grunn av COVID 19-utbruddet ble kursplanene forskjøvet, men nå fortsetter vi rekken med Trener 1 og 2 høsten 2020. Trener 3 planlegges vår 2021.

VELKOMMEN PÅ KURS

NMF Øst har gleden av å gjenoppta instruktørkursene fra våren.

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille.  Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

 

OM INSTRUKTØRKURSENE

Ung Trener er et introduksjonskurs for de mellom 12-15 år. Dette er et frittstående kurs som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis.

Nedre aldersgrense er 12 år.

Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3 bygger på hverandre. Disse har nedre aldersgrense 15 år, og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste.

Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått).

Prøven på Trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene (bestått/ikke bestått).