Fra bokens bakside:

Trevor Fords biografi dekker mange brede felt, først og fremst britisk militær musikkhistorie, mest knyttet til Royal Marines og deres operasjoner i Det fjerne østen, og norsk korpsbevegelses største blomstringstid: to tiår fra midten av 1960-tallet. 

På underholdende vis formidler Ford dette og andre musikalske opplevelser fra hele verden – fra alle sider av hierarkiet. 

Boken beskriver også hans karriere som dirigent, dommer, komponist og arrangør. Og hans erfaring med å være utlending i Norge. 

Fremfor alt byr selvbiografien på gripende musikalske og menneskelige minner – og utrolig mange morsomme historier. 

I forbindelse med norsk korpsbevegelse er naturlig nok Norges Musikkorps Forbund fremtredende i boken, og har fått et eget kapittel. Trevor Ford er tidligere musikksjef i NMF, og forteller om møter med kollegaer, opplevelsen av å bli kjent med norsk korpskultur og hvordan han arbeidet med utvikling av kurs basert på egne erfaringer fra britisk militær musikkhistorie.