Det var ufattelig trist å høre at Trond Korsgård gikk bort første juledag.

Med stor sorg har vi mottatt det triste budskapet om at Trond Korsgård er gått bort etter kort tids sykdom. Han ble bare 51 år gammel. En av norsk musikklivs mest allsidige dirigenter har lagt ned taktstokken for siste gang.

Det var klarinetten som ble Tronds instrument i guttedagene, og hans musikalske løpebane sprang ut av den norske skolekorpsbevegelsen. Senere fulgte studier i Norge og Nederland og profesjonell karriere som klarinettist, før han tok steget videre – opp på dirigentpodiet. Hans skarpe øre, musikalske nysgjerrighet, intellektuelle kapasitet og ikke minst hans evne til å bygge personlige relasjoner fra dirigentpodiet, gjorde ham raskt til en populær dirigent på alle nivåer og ulike ensembletyper. Trond vekslet naturlig mellom amatører og profesjonelle, mellom symfoniorkester og korps, mindre ensembler og store operaproduksjoner.

Vår tids musikk ble et varemerke for Trond. Sammen med nåværende Sjøforsvarets Musikkorps ble han kåret til «årets utøver» av Norsk Komponistforening i 2008, en utmerkelse som vitner om hans store arbeid for å promotere ny norsk musikk. Med Trond på podiet visste komponistene at de hadde sin beste advokat og en fremragende interpret til å lede så vel prøver som konserter og fremføringer av deres verker.

For Norges Musikkorps Forbund var det en stor glede at Trond i 2011 valgte å takke ja til stillingen som musikkonsulent i NMF Sør. Tronds store faglige kunnskaper, hans flotte personlighet og kjærlighet til korpsbevegelsen preget hans arbeidshverdag og virke i organisasjonen. Etter hvert fikk Trond også viktige oppgaver nasjonalt. Alle arbeidsoppgaver, stor eller liten, ble løst med Tronds eksemplariske oversikt over helheten i kombinasjon med omsorg for detaljene. En rekke kurs, konferanser og ikke minst dirigentutdanning i høyere musikkutdanning bærer hans stempel av faglig kvalitet og grundige arbeid. Trond var en unik kombinasjon av kunstner, pedagog og administrator.

Det siste året Trond fikk leve, gikk han over i stilling som dirigentpedagog ved Universitetet i Stavanger. Han var en høyt aktet og respektert lærer som raust delte av sin fagkompetanse og menneskelige erfaringer, både til den ferske dirigentspiren og til master-studenten. Heldigvis brøt han ikke båndene til NMF, men beholdt et mindre engasjement som musikkonsulent, til stor glede for oss i NMF. Trond glemte aldri at det var korpsbevegelsen han kom fra. Planene lå allerede klare for videreutvikling av studier og kurs fremover, før et kort og voldsomt sykdomsforløp satte en stopper for Tronds virke nå i julen.

For norsk musikkliv generelt og norsk korpsbevegelse spesielt er Tronds bortgang et stort tap, som blir vanskelig å erstatte. Vi vil savne hans faglige tyngde, gode humør, brennende engasjement, varme personlighet og vennskap. Våre tanker går til hans nærmeste familie som mistet Trond i en alt for ung alder.

Vi lyser fred over Trond Korsgårds minne.

Harald Eikaas, musikksjef