Rekorder er til for å brytes. Hele 75 korps er påmeldt til TM 2018. Det er en fantastisk rekord i jubileumsåret!

SPILLETIDER
Her er oppdaterte og endelige spilletider: Spillerekkefølge TM2018

INFO TIL DELTAKERE
Her er siste info med opplysninger om om dagen, slagverksrigger og oppmøtetider, ID-kontroll, garderober, Festkonsert, billetter, Aspirantfabrikken og sekretariatet: Siste info TM-2018

Åpne invitasjonen for TM 2018: Trøndersk Mesterskap 2018 – brosjyre

NB! Dato for TM 2019 er søndag 3.februar.