Trøndersk Mesterskap arrangeres som en konsertkonkurranse. Det innebærer at hvert korps spiller et fritt valgt program. Lengden på programmet varierer mellom divisjonene. Vi arrangerer også en egen aspirant/juniorklasse for aspirant og juniorkorpsene. Det skjer i Kammersalen. I tillegg tilbyr vi Aspirantfabrikken på Royal Garden med Jan Magne Førde.

Åpne invitasjonen for TM 2018: Trøndersk Mesterskap 2018 – brosjyre