Åpne invitasjonen for TM 2019: Trøndersk Mesterskap 2019 – brosjyre

Årets nyhet; De som ønsker det kan også bestille TM medaljer.
Medaljer bestilles samlet for hele korpset ved påmeldingen.