Trøndersk Mesterskap er en konsertkonkurranse der hvert korps spiller et fritt valgt program. Det konkurreres i felles klasse for brass og janitsjar, fordelt på tre divisjoner (1., 2. og 3. divisjon) i tillegg til aspirantklassen og åpen klasse.

Søndag 6. februar blir det også aspirantfabrikk på Royal Garden med Jan Magne Førde og Even Lothe. Aspirantfabrikken er et ekstratilbud for aspirantene i skolekorpsene der de får lære seg to utenat-låter og framføre det under søndagens premieutdeling og festkonsert på TM i Olavshallen Store Sal.
Påmeldingsfrist for Aspirantfabrikken er 1. desember.

Åpne Invitasjon Trøndersk Mesterskap 2022 med informasjon om deltagelse.