84 korps deltar i Trøndersk Mesterskap 2019.
Her er med trukne spilletider: Deltakere TM 2019 – spillerekkefølge

Åpne invitasjonen: Trøndersk Mesterskap 2019 – brosjyre

Viktige datoer:

  • Påmeldingsfrist: 1.november
  • Påmeldingsfrist Aspirantfabrikken: 1.november
  • Innsending av: navn på dirigent, program, partitur og omtale: 2.desember
  • Trekking av foreløpig spillerekkefølge: 3.desember
  • Innsending av NMFs bytteskjema: 10.desember
  • Publisering av endelig spillerekkefølge etter bytter: 14.desember
  • Frist for å oppdatere medlemslistene: 31.12
  • Frist for å søke om inntil 2 faste medlemmer over aldersgrensen for skolekorps: 31.12
  • Innsending av sceneoppsett: 15.januar