Åpne Invitasjon Trøndersk Mesterskap 2021 rev 11.11.20 med informasjon om deltagelse.
NB! Det blir ikke aspirantfabrikk i 2021.
Informasjon til deltagere: TM 2021 – Info 3

Påmeldingsfrister  og viktige datoer:

1.oktober: Påmeldingsfrist
11.november: Trekking av foreløpig spillerekkefølge
20.november: Innsending av NMFs bytteskjema
1.desember: Innsending av partitur. Program og omtale legges inn i program.no
10.desember: Publisering av endelig spillerekkefølge etter bytter
15.desember: Frist for å legge inn endelig antall medaljer31.desember: Frist for å oppdatere medlemslistene i Korpsdrift
31.desember: Frist for å søke om inntil 2 faste medlemmer over aldersgrensen for skolekorps
15.januar: Innsending av sceneoppsett og deltakerliste (gjelder alle) via program.no.

Musikkprogram og sceneoppsett sendes inn digitalt.
Benytt linken dere fikk tilsendt som påmeldingsbekreftelse.

Tidsplaner med deltakerkorps og spilletider:

Tidsplan TM pr 10.12.20 Skolekorps
Tidsplan TM pr 10.12.20 Voksenkorps