Åpne Brosjyre / Invitasjon til TM 2021 med informasjon om deltagelse.
NB! Det blir ikke aspirantfabrikk i 2021.

Påmeldingsfrister og viktige datoer:

 1.oktober: Påmeldingsfrist
 1.desember: Innsending av partitur. Program og omtale legges inn i program.no
 4.desember: Trekking av foreløpig spillerekkefølge
 11.desember: Innsending av NMFs bytteskjema
 18.desember: Publisering av endelig spillerekkefølge etter bytter
 31.desember: Frist for å oppdatere medlemslistene
 31.desember: Frist for å søke om inntil 2 faste medlemmer over aldersgrensen for skolekorps
 15.januar: Innsending av sceneoppsett via program.no