TM er en konsertkonkurranse der hvert korps spiller et fritt valgt program. Det konkurreres i felles klasse for brass og janitsjar, fordelt på tre divisjoner (1., 2. og 3. divisjon) i tillegg til aspirantklassen og åpen klasse.

Aspirantfabrikken blir søndag 4. februar og er et ekstratilbud for aspirantene i skolekorpsene der de får lære seg to utenat-låter og framføre det under søndagens premieutdeling og festkonsert på TM i Olavshallen Store Sal.

Aspirantkorpsene kan melde seg på Trøndersk Mesterskap uten å være med på Aspirantfabrikken, og det er mulig å kun melde seg på Aspirantfabrikken. Dette gjøres også i program.no

Åpne Invitasjon Trøndersk Mesterskap 2024 for mer informasjon om deltagelse.