Åpne invitasjon/brosjyre med informasjon om deltagelse.
Informasjon til deltakere: TM 2020 – INFO NR 1

Spillerekkefølge
Spillerekkefølge med endelige spilletider pr 27.01.2020

Festbankett
For voksenkorpsene blir det Festbankett m/innlagt premieutdeling på Royal Garden, lørdag 1.februar kl 1930. Pris: kr 345,- pr.person, og da lover kjøkkensjefen på Royal Garden å stille med sin største og beste Taco-buffet.
Påmeldingsfrist for banketten er 15.desember i korpsdrift.no, der dere gjorde påmeldingen😊

Påmeldingsfrister og viktige datoer:
• 1.oktober: Påmeldingsfrist, bindende
• 1.oktober: Påmeldingsfrist Aspirantfabrikken, bindende
• 1.desember: Innsending av: navn på dirigent, program med durata, partitur
(ikke partitur i aspirantklassen). verk/korpsomtale og bestilling av medaljer.
• 3.desember: Trekking av foreløpig spillerekkefølge
• 10.desember: Innsending av NMFs bytteskjema
• 14.desember: Publisering av endelig spillerekkefølge etter bytter
• 31.desember: Frist for å oppdatere medlemslistene i korpsdrift
• 31.desember: Frist for å søke om inntil 2 faste medlemmer over
aldersgrensen for skolekorps:
• 5.januar: Frist for å fylle ut deltakerlister i korpsdrift
• 15.januar: Innsending av sceneoppsett