Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Skolekorps i Trondheim kommune, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke støtte fra Instrumentfondet. I tillegg kan Trønderbrazz søke. Voksenkorps og skolekorps utenfor Trondheim Kommune kan ikke søke.

Hvordan søker vi?
Søknader sendes til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknadene skal inneholde:

  • Budsjett og hvilke instrumenter er planlagt kjøpt/er innkjøpt i hele 2023
  • Budsjett over hvilke instrumenter som er tenkt/er reparert i hele 2023
  • Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer
  • Informasjon om hva korpset eventuelt har søkt om i nasjonalt instrumentfond (frist 1. april). Det kan ikke søkes om kjøp av de samme instrumenter i begge fondene
  • Signeres av korpsleder

Det gis støtte til:
Reparasjon og innkjøp av korpsinstrumenter. Ordningen gjelder for reparasjoner og innkjøp utført eller planlagt i 2023.
NB! Det gis ikke støtte til instrumenter som det er søkt for gjennom nasjonalt instrumentfond (søknadsfrist 1. april).

Ordningen dekker ikke rekvisita/utstyr
Som fliser, køller/stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/esker/bager, muter og lignende. (Ta kontakt med NMF Trøndelag; trondelag@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Det kan også kjøpes brukte instrumenter.
Vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre brukte instrumenter før kjøp. Er dere i tvil, ta kontakt med oss på kontoret.

Rapportering:
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag (trondelag@musikkorps.no) innen 31.12. 2023. Det er ikke mulig å overføre ubrukte midler til 2024.

Rapporten skal inneholde:

  • Oversikt over hva som er kjøpt med pris, totalsum for alle kjøp
  • Oversikt over hva som er reparert med pris, totalsum for alle reparasjoner
  • Faktura skal være vedlagt
  • Signert av korpsleder

Tilskuddet utbetales til korpsene og brukes til innkjøp/reparasjoner utført i 2023.

Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Merk: Dette er Trondheim kommunes instrumentfond hvor midlene er bevilget av Trondheim kommune.
Les på kommunens informasjonsside hvor det står kort om personopplysninger, endring og mislighold som gjelder for alle kommunens tilskuddsordninger.

Frister:

1. mai – frist for å søke om midler til innkjøp av instrumenter
1. oktober – frist for å søke om omdisponering av midler ved behov