Tuastad Vormedal Skolekorps ble stiftet 26. november 1959 på Tuastad skole. Korpset har pr i dag 32
musikanter med stor spilleglede og entusiasme. Vi rekrutterer fra Mykje og Norheim skolekrets på
Fastlands-Karmøy, og har hatt god rekruttering de senere årene. Korpset har som formål å vekke
barnas interesse for musikk, og medvirke til et sosialt miljø, herunder å fremme samhold og vennskap.

Vi har mange aktiviteter gjennom året, blant annet:
• Ved skolestart har vi et oppstartsseminar. Dette blir også oppstart for nye aspiranter.
• I oktober /november arrangerer vi høstbasar i nærmiljøet.
• To ganger i året reiser vi på borteseminar.
• I desember spiller korpset på julekonsert i kirken, samt at vi spiller på julegudstjeneste.
• I mars deltar korpset i Rogalandsmesterskap for korps.
• I april og mai forbereder vi oss til 17. mai.
• I slutten av juni drar vi gjerne på en musikkfestival innenlands og utenlands.

Vi har medlemmer fra 8-18 år, og er et korps med stort potensiale og vilje til å lykkes.
Vi øver på Mykje skole på Vormedal, fast på torsdager fra 17.30-19.30. Vi har også en del øvelser/gruppeøvelser på
tirsdager samme tidspunkt.

Vi ser etter deg som:
● har relevant utdanning
● har god erfaring med arbeid rundt barn og ungdom
● evnen til å tilpasse repertoar til aktuell besetning
● har ferdigheter i å utvikle korpset musikalsk og sosialt
● har kunnskap om korpsinstrument (messing)
● er strukturert og liker å arbeide planmessig, og stiller forberedt
● har godt humør, evne til å motivere og skape et godt læringsmiljø
● tar en utfordring og ønsker å forme og videreutvikle Tuastad Vormedal skolekorps.

Vi tilbyr:
● lønn etter avtale
● en engasjert og hardtarbeidende foreldregruppe
● godt samarbeid med korpsets styre
● godt miljø og mye positiv energi

Tilfredsstillende politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, jmf. Opplæringsloven § 10-9

Interessert? Har du spørsmål? Ring oss gjerne, eller send oss en mail.

Kontakt korpsets styreleder Kari Midteide på tlf 913 01 698, kari@tvsk.no
Søknad inkl CV sendes på mail til kari@tvsk.no .
Søknadsfrist 08.09.19

Stillingsannonse Tuastad Vormedal