Samlingshelger for denne TUK perioden er:

15. – 17. september, 2017, Trondheim, Nardo skolekorps
10. – 12. november, 2017
16. – 18. februar, 2018
13. – 15. april, 2018
14. – 16. september, 2018
16. – 18. november, 2018
15. – 17. februar, 2019
15. – 17. mars, 2019

Ta kontakt med styreleder Bjørn Frode Hansen, bjofhans@online.no (920 85 960) om dere har lyst til å være vertskap for ei samling med Trøndelag Ungdomskorps