Fra i år er Ungdommens Musikkmesterskap, UMM flyttet i tid for å følge skoleåret. De 9 regionale mesterskapene er i oktober/november 2015 og den nasjonale finalen i januar 2016.

Man kvalifiserer seg til den nasjonale finalen gjennom å delta i ett av de regionale mesterskapene. I år er det klasser for treblåsere,- messingblåsere, slagverk, piano og kammermusikk (ensembler fra 2 – 10 musikere)

Det arrangeres regionale UMM i Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Alta, Sandefjord og Kristiansand.

For mer informasjon, reglement og påmelding: umm.no.

Les: Tettpakka program udner årets UMM