I høst kommer underholdningskonkurransene tre helger på rad, med Siddis Brass (for voksenkorps brassband) 5. november, Stavanger Open (for skolekorps) 12. november, og Jan-Am (for voksenkorps janitsjar) 19. november. Mange musikanter, dirigenter og styreledere er involvert i flere av helgene, ofte i ulike roller. 

Musikant, korpspappa og dirigent

Torbjørn Dahl deltok i Siddis Brass som musikant, var korpspappa under Stavanger Open, og dirigerer 2 korps under Jan-Am.
Han setter pris på konkurransenes funksjon som konkret øvingsmål for korpsene. Aktivitetsnivået er høyere. Det er flere øvinger og konserter.

Slike mål gjør det lettere å yte det lille ekstra under innøvingsperioden, noe som gir økt musikalsk utvikling.

  Men det er viktig å bruke konkurransene på en positiv måte. Det er avgjørende å holde fokus på prosess og utvikling, og ikke ensidig på konkurranseresultatet, understreker han.

Under Stavanger Open samarbeidet Hafrsfjord- og Sunde Skolekorps, der Torbjørn er far til en musikant i Hafrsfjord. – Samarbeidet er positivt ved at ungdommen i samme bydel blir bedre kjent med hverandre gjennom musikken og får utvidet sin vennekrets.

Det er avgjørende å holde fokus på prosess og utvikling, og ikke ensidig på konkurranseresultatet

Musikant, Styreleder og Regionstyremedlem

Cesilie M. Olsen er saksofonist i Stavanger Musikkorps av 1919, der hun også er styreleder. De deltar i Jan-Am i Haugesund på slutten av konkurranseperioden, men før det har Cesilie debutert med brassband(!) i Siddis Brass.
Hun har nemlig brukt høsten på å lære seg å spille baryton med Randaberg Musikkorps.
-Jeg var ute etter å bli bedre kjent med brassbandene, en korpstype og en kultur jeg tidligere kun hadde sett litt utenfra. Det er også veldig spennende å lære noe nytt og plassere seg såpass langt utenfor egen komfortsone, forteller hun.
Det har også vært spennende å oppleve forskjellene og likhetene i konkurranseoppkjøringene til et 4. divisjons brassband og et janitsjarkorps som deltar i elitedivisjonen i Jan-Am. Som medlem av NMMF Rogalands regionstyre er hun særlig glad for innsatsen som
legges ned i de forskjellige konkurransenes komiteer – noe som er med på å sikre et bredt og likt tilbud på høsten til alle typer korps i regionen.

Kvadruppel dirigent

Martin Kinn dirigerte Tysvær Brass på Siddis, Haugaland Skolebrass under Stavanger Open, og avslutter korpskonkurransene med å dirigere Haugesund Janitsjarorkester under Jan-Am. Som om det ikke var nok dirigerer han også Nord-Rogaland Symfoniorkester på film-musikkonsert helgen deretter.
Martin setter også stor pris på motivasjonen og
øvingsmålene som konkurransene kan gi, og benytter seg også av fleksibiliteten i konkurranseformatet.
Underholdningskonkurransene er en fin anledning til å teste ulike typer repertoar på korpsene tidlig i en sesong, der en gjerne har nye medlemmer og en endret besetning fra forrige sesong. Da får man høstet erfaringer til resten av sesongen, inkludert de mer «formelle» mesterskapene som RM og NM som kommer i vårhalvdelen av sesongen. Han innrømmer at perioden kan være travel, men at det er noe man er mentalt forberedt på hele høsten. Det man ikke kan mentalt forberede seg vekk fra, er det at oppkjøringene havner litt i veien for hverandre. Det er vanskelig å ha seminar med ett korps helgen før en konkurranse når den helgen allerede delvis er fylt med en annen konkurranse. Det blir en del lange søndager og ekstra øvingsdager for Martin å få alle korps i toppform men med kjent korpsånd kommer man seg nok i mål også i år! 

Underholdningskonkurransene er en fin anledning til å teste ulike typer repertoar på korpsene tidlig i en sesong