Ung Dirigent er et tilbud til deg som har ekstra interesse for dirigering. Som deltaker får du enkelttimer med evaluering og tilbakemeldinger på innsendt video. Du vil også ha felles timer på Zoom med de andre deltakerne, hvor dere får en innføring i blant annet partiturforståelse og dirigentens rolle. Avslutning på Ung Dirigent blir på samlingen til Regionkorpset i Sør, 18.-20. mars. Her vil du få mulighet til å dirigere regionkorpset, og sammen med Jon Terje prøve alt du har lært i løpet av året.

Mye av undervisningen i Ung Dirigent vil basere seg på innsendte videoer, det er derfor en stor fordel om du har et korps du kan dirigere og filme. Snakk med dirigenten i korpset du spiller, og spør om det er mulig å sette av litt tid til dette.

I løpet av året vil det være 2-3 enkelttimer, 3 felles foredrag og en samlingshelg, i tillegg til hjemmeforberedelser.

Høres dette spennende ut? Meld deg på i dag!