Ung Dirigent er et tilbud til de som har en ekstra interesse for dirigering.  Deltakerne vil ha direksjon som valgfag hver dag, samtidig som det vil bli lagt opp til at du får med deg mest mulig spilling på kurset.

På Ung dirigent får du en innføring i følgende temaer:

Slagteknikk

  • Grunnlag for et godt slag
  • Vise tempo, karakter og dynamikk

Partiturforståelse

  • Hvordan lese et partitur – form, dynamikk, harmonikk
  • Hva skal du se etter og legge merke til

Dirigentens roller

  • Musikalsk – administrativt – sosialt

Korpsøvelsen

  • Planlegging
  • Metodikk
  • Kommunikasjon

I tillegg får du praksis i grupper og korps på sommerkurset.

Sommerkurs NMF Sør