Tema for kvelden:

Ungdom og medbestemmelse
Hvilke modeller finnes for at medlemmene i skolekorpset skal få delta i vurderinger og beslutninger omkring driften av korpset?
Finnes det aktiviteter som medlemmene kan planlegge, lede og gjennomføre under eget ansvar?
Hvilke ansvarsoppgaver er godt egnet for ungdom i korpset?
Til slutt: Er dette en god måte å gi hobbyen et ekstra stimulerende innhold på?

Ingen musikalsk suksess uten god korpsledelse!
Metoder og prosesser, Erfaringer, Suksessfaktorer

Dag Helle Bysting
Er musikklærer og dirigent for Byåsen Skolemusikkorps. Han er en meget etterspurt foredragsholder og dirigentveileder

Målgruppe
Korpsungdommer, dirigenter, foreldre og styremedlemmer i korps

Påmelding
For påmelding, send en mail til musikkonsulent i NMF Trøndelag, Håvard Hinsverk innen fredag 15/09. e-post: havard@musikkorps.no

Dirigentnettverk
Denne temakvelden er gjort tilgjengelig en del av NMFs program for dirigentnettverk.
Se brosjyre for invitasjon til dirigentnettverk: Dirigentnettverk Trøndelag – første samling

Teknisk arrangør er Skaun Barne og Ungdomskorps