Ungdommens musikkmesterskap har røtter helt tilbake til 1965, og har lenge hatt som målsetting å være en utviklings- og synlighetsarena for talenter opptil 25 år innen klassisk musikk/klassisk spillestil.

UMM arrangeres av Musikkpedagogene Norge, Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

Nå har UMMs styringsgruppe – består av lederne av de respektive organisasjonene – besluttet at en skal brukes ett år til å utrede alle deler av satsingen, både med henblikk på omfang og økonomi. Det vil også ses på muligheter for å utvide samarbeidet omkring UMM til å omfatte nye aktører.

Dette innebærer at UMM ikke vil gjennomføres sesongen 2023–2024. Dette gjelder både de regionale mesterskapene (som normalt har vært arrangert i november) og det nasjonale mesterskapet (som normalt har vært arrangert i januar).

Høsten 2023 blir likevel ikke helt uten UMM-relatert aktivitet. Det er nå klart at Kringkastingsorkesteret (KORK) 1. november skal ha en konsert med de tre musikerne som i de tre siste mesterskapene er kåret til Årets musiker.

Magnus von Brandis er en av musikerne som skal holde konsert med Kringkastingsorkesteret. Han ble årets musiker 2023. Foto: privat

Det er et mål at UMM igjen skal arrangeres – eventuelt i ny drakt – i 2024–2025.