Utleira Skolekorps teller mellom 30 og 40 medlemmer. Vi er veldig glade i å spille, men setter også det sosiale høyt. Vi søker vi nå ny dirigent for hovedkorpset i 20 % stilling.

 

Det søkes også etter dirigent for aspiranter/juniorer i 20 % stilling.

 

Korpset øver på Utleira Skole på Risvollan i Trondheim på tirsdager fra kl 18 til kl 20. Vi deltar typisk på fire til fem konserter, stevner eller andre arrangementer i semesteret, og bruker gjerne et par helge-seminarer på musikalsk finpuss i den forbindelse.

 

Vi ønsker at du som dirigent skal kunne formidle spilleglede og entusiasme til musikantene. Det vil bli lagt stor vekt på musikkfaglige kvalifikasjoner, på at du kan samarbeide med korpsets aspirant-dirigent, med innleide instruktører på seminarer og med oss i korpsets styre. Du har god instrument- og repertoar-kjennskap. Du vet også å benytte disse kunnskapene til en utviklende og inspirerende fritid for våre unge, også i grupper med stor aldersspredning.
Utleira Skolekorps er et veldrevet korps med et godt støtteapparat i musikantenes foreldre og med et godt samarbeider med Utleira Skole og Trondheim Kulturskole.

 

Stillingene som dirigent for Utleira Skolekorps er ledig for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 1. august 2016.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Kristin Marken 92 29 44 87 Søknaden stiles til Kristin kikki_68_@hotmail.com