Det tilbys 3 gratis plasser ved årets Dirigentkurs på Grong med Irene Anda som lærer. Stipendet dekker all undervisning, kost og losji. NMF Trøndelag dekker ikke reise til og fra Grong. Det er mulig å følge kurset og ikke bo på Namdals Folkehøgskole. Kurset starter søndag 29.juli kl 14:00, og avsluttes lørdag 4.august med konsert kl 13-14:30.

Kriterier for å søke:

-søkeren må dirigere et trøndersk skolekorps

-aldersgrense: 18 år eller eldre

 

Søknaden sendes på mail til: trondelag@musikkorps.no

Juryen består av: daglig leder Geir Ulseth og musikkonsulent Håvard Hinsverk

Søknadsfrist: mandag 4.juni