Om tiltaket

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for barn og unge i grunnskolealder med og uten korpsbakgrunn. Det er gratis å delta og ikke en forutsetning å kunne spille et instrument fra før. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året. HøstPULSE arrangeres f. eks. i høstferie og SommerPULSE om sommeren.

Se her for mer informasjon om FeriePULSE.

Her kan du se film fra VinterPULSE i Oslo 2016.

Les artikkel fra Kavlifondet som har støttet FeriePULSE i flere år her.

Prosjektmål

 • Bidra til at flere får ta del i og bli i korpsfellesskap for læring, økt livsmestring og livskvalitet, med særlig fokus på barn og unge som av ulike grunner opplever utenforskap.
 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid.
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.

Tildelingen inkluderer

 • 3-dagers musikkseminar med NMFs erfarne FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk-/aktivitetsleder (utgifter til honorar, reise og overnatting er dekket for FeriePULSE-teamet).
 • FeriePULSE-opplæring: Samling for ressurspersoner, voksne og ungdom,  fra lokalsamfunnene 18.-20. august 2023. Faglig innhold, kost og losji dekkes av tildelingen. Arbeidstid dekkes av arrangørene i lokalmiljøene. Reisetilskudd dekkes etter avtale om vi får nok midler til det.
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret.
 • Faglig innhold for forberedelsesdag og musikkseminar.
 • Faglig og organisatorisk veiledning i hele prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE utviklet av NMF, produksjonsplaner og andre maler.
 • Ca 120. 000 kr til diverse andre utgifter i prosjektet under forutsetning av tildeling av midler.
 • FeriePULSE-luer til alle deltakere på FeriePULSE.

Kriterier for tildeling

 • Skolekorps/drillkorps og kulturskole (og eventuelt andre avdelinger/enheter i kommunen) søker sammen.
 • I prosjektgruppen skal kulturskolen, korps og en annen kommunal instans med fokus på målgruppen være representert.
 • Prosjektet skal være forankret hos kulturskoleeier som også skal være fortløpende orientert om prosjektet og inviteres inn underveis.
 • Samarbeidspartnerne i prosjektgruppen må påregne å investere arbeidsinnsats, midler og andre nødvendige ressurser som trengs utover tildelingen. (Økonomisk tildeling fra tilskuddsordningen går gjennom korpset.)  Hva må på plass for å gjennomføre FeriePULSE?

Om søknaden

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn på samarbeidspartnere og representant for kulturskoleeier.
 • Kort beskrivelse av antatt ansvarsfordeling og intern forankring hos partnere.
 • Ønsket gjennomførings-dato, gjerne to alternativ.
 • Navn på ansvarlig produsent dersom avklart.
 • Hvordan vil partene jobbe for å nå barn som står uten fritidsaktiviteter?
 • Hvordan vil partene jobbe for å få deltakere som står utenfor fritidsaktiviteter inn i fast organisert aktivitet i etterkant av prosjektet?

Tidsplan

Webinar om FeriePULSE 14. mars. Link til påmelding.

Søknadsfrist: 12. april 2023

Saksbehandlingstid: 2 uker

Prosjektperiode: 15. september – 1. desember 2023

Rapporteringsfrist: 2 uker etter gjennomført prosjekt

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til: feriepulse@musikkorps.no

Tilskuddsordningen er finansiert med midler fra Bufdir.
(Vi venter også på svar på eventuell støtte fra Kulturtanken, Norsk Musikkråd og Sparebankstiftelsen DNB.)