Om tiltaket

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for alle barn og unge i grunnskolealder. Det er gratis å delta og ikke en forutsetning å kunne spille et instrument fra før. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året. HøstPULSE arrangeres eks i høstferie, SommerPULSE om sommeren og HelgePULSE i helg/langhelg.

Se her for mer informasjon om FeriePULSE:

https://musikkorps.no/inkludering/feriepulse/

https://www.youtube.com/watch?v=ge1DDjnA23g

https://kavlifondet.no/category/projects/cultural-projects/norges-musikkorps-forbund-norge/

 

Prosjektmål

 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid.
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.

 

Tildelingen inkluderer

 • 3-dagers musikkseminar med NMFs erfarne FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk/aktivitetsleder.
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret. Dagen kan inkludere aktiv involvering av lokale ungdomsassistenter.
 • Ansvar for faglige innholdet for forberedelsesdag og musikkseminar.
 • Ansvar for utgifter til honorar, reise og overnatting for FeriePULSE-teamet.
 • Faglig og organisatorisk veiledning under prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE utviklet av NMF, produksjonsplaner og andre maler. Kunnskap deles gjennom digitale møter.

 

Kriterier for tildeling

 • Skolekorps/drillkorps søker sammen med kulturskole (og eventuelt andre avdelinger/ enheter i kommunen)
 • Både kulturskolen og korpsene må investere arbeidsinnsats, midler og andre nødvendige ressurser som trengs utover tildelingen (utfyllende informasjon).

 

Om søknaden

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Hvem er samarbeidspartnerne?
 • Kort beskrivelse av ansvarsfordeling og intern forankring.
 • Ønsket gjennomføringsdato, gjerne to alternativ.
 • Navn på ansvarlig produsent.
 • Hvordan vil partene jobbe for å nå barn som står uten fritidsaktiviteter?
 • Hvordan vil partene jobbe for å få deltakere som står utenfor fritidsaktiviteter inn i fast organisert aktivitet i etterkant av prosjektet?

 

Tidsplan

Søknadsfrist: 15. april

Saksbehandlingstid: 2 uker

Prosjektperiode: 1. september – 15. desember

Rapporteringsfrist: 4 uker etter gjennomført prosjekt

 

Søknad sendes til: silvelin@musikkorps.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Silvelin Havnevik (silvelin@musikkorps.no ) eller Birgitte Grong (birgitte@musikkorps.no ).