Om tiltaket

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for alle barn og unge i grunnskolealder. Det er gratis å delta og ikke en forutsetning å kunne spille et instrument fra før. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året. HøstPULSE arrangeres eks i høstferie og SommerPULSE om sommeren.

Se her for mer informasjon om FeriePULSE.

Her kan du se  film fra VinterPULSE i Oslo 2016.

Les artikkel fra Kavlifondet som har støttet FeriePULSE i flere år her.

 

Prosjektmål

 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid.
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.

 

Tildelingen inkluderer

 • 3-dagers musikkseminar med NMFs erfarne FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk/aktivitetsleder. (Utgifter til honorar, reise og overnatting er dekket for FeriePULSE-teamet.)
 • NYTT AV ÅRET: FeriePULSEopplæring: Samling for ressurspersoner, voksne og ungdom,  fra lokalsamfunnene 16.-18.september 2022. Faglig innhold, kost og losji dekkes av tildelingen. Reise og arbeidstid dekkes av arrangørene i lokalmiljøene.
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret.
 • Faglig innholdet for forberedelsesdag og musikkseminar.
 • Faglig og organisatorisk veiledning i hele prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE utviklet av NMF, produksjonsplaner og andre maler.
 • Ca 100 000kr til diverse andre utgifter i prosjektet.
 • FeriePULSE-luer til alle deltakere på FeriePULSE.

Kriterier for tildeling

 • Skolekorps/drillkorps og kulturskole (og eventuelt andre avdelinger/ enheter i kommunen) søker sammen.
 • Både kulturskolen og korpsene må investere arbeidsinnsats, midler og andre nødvendige ressurser som trengs utover tildelingen. Her er utfyllende  Her finner du utfyllende informasjon om behov.

 

Om søknaden

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Hvem er samarbeidspartnerne?
 • Kort beskrivelse av ansvarsfordeling og intern forankring.
 • Ønsket gjennomføringsdato, gjerne to alternativ.
 • Navn på ansvarlig produsent.
 • Hvordan vil partene jobbe for å nå barn som står uten fritidsaktiviteter?
 • Hvordan vil partene jobbe for å få deltakere som står utenfor fritidsaktiviteter inn i fast organisert aktivitet i etterkant av prosjektet?

 

Tidsplan

Søknadsfrist: 20. mai 2022

Saksbehandlingstid: 2 uker

Prosjektperiode: 1. september – 15. desember 2022

Rapporteringsfrist: 4 uker etter gjennomført prosjekt

 

Søknad sendes til: silvelin@musikkorps.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Silvelin Havnevik (silvelin@musikkorps.no ) eller Birgitte Grong (birgitte@musikkorps.no ).