Invitasjon til digital EM-uttakskonkurranse 30. januar 2022

NMF ønsker å invitere utøvere på høyt advanced-nivå til digital EM-kvalifiseringskonkurranse søndag 30. Januar 2022.

Vi understreker at dette er en uttakskonkurranse for utøvere som har et nivå og ønske om å kvalifisere seg til EM Twirling 14. – 17. april 2022 i Sélestat, Frankrike. Invitasjonene vil bli gitt på bakgrunn av plassering og oppnådd poengsum samt generelt inntrykk. Dommerteamet, sammen med nasjonal drillkonsulent team, gjør en vurdering i forhold til antall som inviteres i de ulike klassene. Utøvere som sendes, skal i tillegg til oppnådd plassering ha et høyt teknisk nivå.

Vi ber om at instruktørene tar en god faglig vurdering når det gjelder påmelding til konkurransen. For utøvere på lavt advanced-nivå, samt beginner og intermediate er de regionale konkurransene et fint tilbud.

NMFs Forbundsstyre har enstemmig vedtatt følgende i møtet 8. desember 2021:

  • Forbundsstyret åpner for at det kan sendes norske deltakere til EM Twirling 14.-17.4.2022.
  • Det arrangeres en digital uttakskonkurranse i nasjonal regi i starten av 2022.
  • Dersom smittesituasjonen endres negativt nærmere mesterskapet må NMF vurdere EM-deltakelsen på ny.
  • Ved eventuell deltakelse skal alle i EM-delegasjonen ha gyldig koronasertifikat.

Den digitale uttakskonkurransen til EM gjennomføres på følgende måte:

Konkurransen gjennomføres etter oppsatt startliste med live bedømming via Zoom.  Deltakere blir tildelt en link til et zoom-møte og havner i et venterom til det er deres tur. Deltakerne må være klare i god tid før oppsatt tidspunkt, og bruke navnet til korpset som visningsnavn i Zoom slik at NMF kan slippe riktig korps inn når dommerne er klare.

Alle påmeldte må

  • sørge for tilgang til egnet lokale
  • sjekke at det er god dekning på wifi eller mobilnett der man sender fra
  • ha god kvalitet på kamera
  • teste filmingen i forkant gjennom et eget møterom NMF oppretter for teknisk sjekk der man kan koble seg opp og få tilbakemelding på om bilde og lyd fungerer, og at bildeutsnittet er i orden
  • sjekke at de har strøm på enheten man sender fra

Ved uforutsette hendelser er det en begrenset mulighet til ny fremførelse.

I Twirling klasser for solister og duetter settes enheten det filmes fra på et bord slik at det er i dommerhøyde. I Drilldans solo og troppsklasser settes enheten minst 2 meter over gulvnivå. I tropp må man sørge for at alle troppsmedlemmene synes gjennom hele programmet.

Se informasjon om aldersinndeling, uttaksklasser, priser og påmeldingsdetaljer i fanene nedenfor. Vi gjør oppmerksom på kort påmeldingsfrist (5. januar) da det er i alles interesse å starte planleggingen så tidlig som mulig.