Følgende endringer gjelder:

  • Perioden man kan søke støtte for er nå utvidet til 31. oktober
  • Ny søknadsfrist er 15. november
  • Potten er økt med 370 millioner kroner for idrett og frivillighet

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangementer eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

TILSKUDDSORDNINGEN OG SØKNADSSKJEMA