Musikkorpsenes år 2018

I anledning Musikkorpsenes år 2018 valgte regionstyret å dele ut hele tre priser.
For 2018 er det Haugesund Janitsjarorkester, Jåtten Skolekorps og Tasta Skolekorps som er mottakere av prisen.
Utviklingsprisen ble delt ut under avslutningskonserten for svart kurs i Kuppelhallen 4. august 2018.

Regionleder Liv Elgheim leser regionstyrets begrunnelse.

Søknad og begrunnelse

Korpsenes søknad og regionstyrets begrunnelse er her.

Haugesund Janitsjarorkester

Regionstyrets begrunnelse:
– Regionstyret til NMF Rogaland berømmer Haugesund Janitsjarorkester sin bevisste og målrettede satsing på musikalsk utvikling.
I tillegg legges det vekt på korpset sitt arbeid med ungdom og rekruttering og hovedtanken om at dette skal være forenlig med medlemskap i andre korps.

Søknad Haugesund Janitsjarorkester

Jåtten Skolekorps

Regionstyrets begrunnelse:
-Jåtten Skolekorps driver et systematisk rekrutteringsarbeid og vektlegging av dyktige instruktører og dirigenter for å sikre en god musikalsk utvikling i korpset.
Korpset har 15 nasjonaliteter blant sine medlemmer.   Regionstyret i NMF Rogaland berømmer Jåtten Skolekorps sin målsetting om integrering på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet.

Søknad Jåtten Skolekorps

Tasta Skolekorps

Regionstyrets begrunnelse:
– Tasta Skolekorps har gjennom tiår vært et av landets beste skolekorps.
Regionstyret til NMF Rogaland berømmer korpsets arbeid for å ivareta den stadig økende medlemsmassen som har ført til etablering av et mellomkorps i tillegg til eksisterende aspirant, junior og hovedkorps.
Regionstyret berømmer også Tasta Skolekorps sitt musikalske nivå som førte til seier i NM skolekorps og deltakelse i Europamesterskapet for brassband i Utrecht mai 2018.

Søknad til Tasta Skolekorps