Kriterier for tildeling av pris

Kr 10 000,- tildeles et korps som har vist en utvikling over tid innen ett eller flere av følgende områder:
– økt rekruttering
– musikalsk utvikling
– samarbeidsprosjekt mellom skolekorps og voksenkorps
– samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet
– godt ungdomsarbeid

Prisen skal stimulere til vekst, samt honorere godt arbeid som er nedlagt.

Korps kan søke selv, eller blir foreslått.

Regionstyret vurderer innkomne søknader og er ansvarlig for tildelingen.
Tildelingen kan ikke påklages.

Prisen deles ut under Svart kurs sin avslutningskonsert i Kuppelhallen lørdag 3. august 2019.

Søknadsfrist 20. mai 2019.

Søknad sendes til:

rogaland@musikkorps.no

eller

NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger