Kriterier for tildeling av pris

Kr 10 000,- tildeles et korps som har vist en utvikling over tid innen ett eller flere av følgende områder:
– økt rekruttering
– musikalsk utvikling
– samarbeidsprosjekt mellom skolekorps og voksenkorps
– samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet
– godt ungdomsarbeid

Prisen skal stimulere til vekst, samt honorere godt arbeid som er nedlagt.

Korps kan søke selv, eller bli foreslått.

Regionstyret vurderer innkomne søknader og er ansvarlig for tildelingen.
Tildelingen kan ikke påklages.

Søknadsfrist 22. mai 2023.

Korpset søker ved å fylle ut dette søknadsskjemaet:

SØKNADSKJEMA UTVIKLINGSPRISEN 2023

Mener dere det er behov for å sende ytterligere informasjon, send gjerne en epost til  lilli@musikkorps.no

(Dette er ikke påkrevd)