9. august 2015 delte NMF Rogaland ut Utviklingsprisen på kr 10 000,- til Solvang & Skåredalen Skolekorps.

Begrunnelsen for tildelingen var følgende:
– Korpset arbeider aktivt med rekrutteringsarbeid
– Korpset har fokus på musikalsk utvikling
– Korpset har godt samarbeid med nærmiljøet
– Korpset har et aktivt ungdomsarbeid
– Et godt, bevisst styrearbeid ligger i bunn for den positive utviklingen til korpset

Rekruttering
Høsten 2010 gikk det daværende styret i korpset ut med følgende melding
«Dersom ingen andre foreldre kommer inn og overtar blir korpset lagt ned».
Nye krefter kom inn. I dag er tre av medlemmene 15, 16 og 19 år.
De 42 andre er mellom 8 og 13 år.
Aktivt arbeid mot skolene og stor vekt på å spre budskapet og trivsel og tilhørighet mener dagens styret er noen av årsakene til den positive veksten.
De siste årene har korpset rekruttert 15-20 nye aspiranter årlig.

Korpset rekrutterer fra to skoler/to bydeler. Korpset stammer i utgangspunktet fra Solvang skole og har sine tradisjoner og kultur fra denne skolen. Korpset har vedlikeholdt det gode og aktive forholdet både til skolen og bydelen.
Da det nye styret startet i 2010 viste det seg at korpset var nærmest usynlig på Solvang skole som åpnet i 2003. Relasjonsbygging inn mot skolen og bydelen har gitt resultater.

Korpset deltar nå aktivt med skolene, men FAU på skolene, med velforeningen i Skåredalen og med Haugesund Museum som også ligger i nærmiljøet.

Ungdomsarbeid
Korpset har tre ungdommer som har blitt værende i korpset i overgangsfasen. De har godtatt å spille musikk på et lavere nivå enn deres eget. På veien har de fått og tatt ansvar.
– De er ansatt som instruktører
– Leder leder 17. mai øvetogene på begge skoler
– De har hatt avgjørende medbestemmelse i valg av sesongens repertoar.
– De får heder og ære ved ulike arrangement – de blir sett.
– De blir oppfordret og stimulert til musikalsk utvikling. Det har ført til at de to eldste spiller i Haugesund Ungdomskorps.

Musikalsk utvikling
Fra å spille julesanger «som ingen hadde hørt tidligere» høsten 2010 til å komme på 2. plass i 4. divisjon i Rogalandsmesterskapet våren 2015 ligger det en bevisst satsing.

Korpset har jobbet mye i grupper med profesjonelle instruktører. I tillegg er musikantene oppfordret til å delta i solist- og ensemble RM og å dra på sommerkurs.  Korpset betaler 50% av deltakeravgiften. Musikantene oppfordres også til å være elev i kulturskolen i tillegg til å spille i korpset. Korpset vil dekke kr 1000,- av elevkontingenten.

Media
Korpsets positive vekst har fått positiv omtale og flotte artikler både i Haugesundsavis og i Haugesundnytt.