Det er torsdag 19. oktober. Odd Steenberg har vanligvis hjemmekontor på torsdagen, men i dag er han «beordret» på jobb. Han skjønner at det har sammenheng med hans 70-årsdag som er to dager unna.

Han har akkurat tatt sin femte koronasprøyte og snakker på inn- og utpust om alt han har opplevd i årene siden han fikk sommerjobb hos Carl M Iversen i 1970. Odd hadde gjort seg ferdig med handelsskole og skulle begynne å jobbe i bank. Men slik ble det ikke. Han traff Holger Gulbrandsen, som overtalte Odd til å fortsette i forlagsbransjen. Sommerjobb og julejobb ble etter hvert til fast jobb, og Odd sin lange karriere med noter, rettigheter og fusjoneringer hadde startet.

– Jeg liker ikke slike markeringer, men på den annen side er det veldig hyggelig, sier Odd. Vi er kommet frem til de nye lokalene deres i Kværnerbyen og lunch med kake og taler er bare en drøy time unna.

I bilen har han dratt en tidslinje fra 1970 frem til i dag. Kortversjonen er at han startet i Tonika AS i 1971, i 1980 ble han involvert i Frost Music AS før han startet Warner Chappel Music i 1990. I 2002 startet han  Norsk Noteservice AS sammen med Thomas Wettergreen, Bjørn Morten Kjærnes og Carl Svae.

– Jeg har gjort en del annet også, blant annet satt jeg i styret i Kirkelig kulturverksted, men jeg har sett mulighetene og likt å kunne påvirke repertoar, ikke minst korpsrepertoar.

– Hva er du mest stolt av å ha utrettet i disse årene?

Odd tenker seg om, drar seg litt i haken, før det kommer et litt overraskende svar.

– Jeg er mest stolt av at jeg har oppført meg ordentlig hele tiden. Jeg ble oppringt av presten Eivind Skeie en gang.  «Arne Bendiksen har bedt meg om å ringe deg, fordi du er ærlig». Slike ting betyr mye for meg. Men jeg er også stolt over at jeg har kunnet bestemme hva norske korps har spilt opp gjennom årene. Og at vi har tilrettelagt for fleksible arrangementer.

Odd Steenberg er også opptatt av norske komponister. Og har stadig spilt inn at NMF bør bruke norske komponister når pliktnummer til NM blir valgt.

– Så har jeg vært opptatt av historien. Det at dagens korps kan spille musikk av Oskar Borg er et eksempel.

Odd Steenberg er kanskje den beste fra forlagsbransjen som norske komponister kan ha. I mange møter og samtaler med Odd, har jeg skjønt at «noen» faktisk tenker på opphaverne! Han har en kjærlighet for oss skapere og viser stolthet og redelighet over å forvalte våre rettigheter på en god måte, tuftet på en dyp og ekte forståelse for primærleddet i næringskjeden. Jeg håper virkelig å se han rundt om også etter at han formelt pensjonerer seg.

Torstein Aagaard-Nilsen, komponist

Tro på fremtiden

Odd Steenberg er et oppkomme av gamle historier. Arno Vigmostad, den ene eieren av Vigmostad & Bjørke AS, som Noteservice er en del av, sa i sin tale at Odd Steenberg er et levende leksikon. Men leksikonet er også opptatt av fremtiden.

– Jeg har troen på korpsbevegelsen jeg. Det er noen ting som ikke går av moten. Det å få til noe sammen. Spilleglede og fellesskap. Men jeg har vært skeptisk til kulturskoleundervisningen. Da mistet skolekorpsene noe av fellesskapet. Jeg har sans for den modellen med at de eldste lærte opp de yngste. De yngste fikk forbilder, de eldste fikk ansvar.

ENGASJERT: Odd Steenberg har meningers mot. Under markeringen av 70-årsdagen tok han selvsagt ordet. Den nye forlagssjefen, Mia Hallesby lytter til den erfarne.

Hans egen korpskarriere startet i Furuset Skoles Musikkorps. Han drømte som mange andre gutter om å spille trommer, men fikk utlevert trompet. I tillegg traff han sin kone der. I dag spiller han fortsatt trompet i Jernbanens Musikkorps, Oslo. Han har også tatt sin tørn som frivillig, både i Høybråten Janitsjar og i Ullensaker Skolekorps. I sistnevnte korps har han også dirigert og instruert.

Odd sin enorme betydning for Noteservice kan ikke overvurderes. Som daglig leder/forlagssjef mesteparten av tiden fra oppstarten har han stått bak en stor mengde av forlagets viktigste og beste utgivelser. Odd har bragt mange nye opphavere og verker inn til forlaget, tilknytninger som har vært svært sentrale for Noteservice sin utvikling fra starten i 2002. Han har tatt del i veldig mye av det forlaget har foretatt seg, og har en enorm kunnskap om musikkforlag som bransje samt opparbeidet seg gode relasjoner til nøkkelpersoner i inn- og utland.

Thomas Wettergreen, kollega i Norsk Noteservice siden oppstarten i 2002

Det har selvsagt vært en enorm utvikling siden Odd startet i Carl M Iversens lokaler i Yongs gate i Oslo. Noe av utviklingen har gått parallelt med resten av utviklingen i samfunnet, som digitalisering, distibusjon etc.

– Før var det vanlig med 8-10 korpstitler i året, nå har vi rundt 120. Men det er klart det var et mye høyere volum av hver tittel før. Det at vi årlig utgir en korpskatalog med over 100 titler er ganske unikt for et så lite land som Norge. Vi selger korpsnoter til utlandet for 1 million kroner i året, mest til Tyskland.

Odd har virkelig betydd alt for utbredelse av norsk musikk og spesielt korpsmusikk. Inn i lokalene til Frost Music kom det en jypling (undertegnede) som slang ut noen kommentarer om et arrangement. Odd var ikke sen om å hive noten på «Främling» på bordet med utfordringen: Gjør det bedre selv! Dette er så lenge siden at vi tegnet noter for hånd før de ble trykket.

Slik har Odd grepet fatt i mulighetene som dukker opp og hele tiden sett sitt snitt til å utvikle norsk forlagsbransje. I Frost utviklet han seg sammen med nestorene Frode Thingnæs og Phillip Kruse. Da Warner kastet sitt blikk på Norge var Odd et naturlig valg og han satte sammen et lag på «Publishing» som fikk lille Norge til å få ansvaret for salg i hele Europa på såkalt «Educational Music» for Warner.

Igjen luktet Odd lunta, og nesten et år før Warner la ned og solgte sin Publishing-virksomhet sammenkalte Odd tre av oss som kjente produktene godt og samtidig hadde forskjellig å bidra med. Som i 1905, sendte vi brev til Sverige (Warner) med tilbud om å klare oss selv. Dermed ble Norsk Noteservice AS etablert. Umiddelbart så vi at internett var kommet for å bli. Vi så at det ingen kan ta fra oss er vår egenproduksjon, uansett hvordan den blir solgt. Derfor ledet Odd oss i en prosess mot å hedre norske opphavsmenn, både eldre og yngre. Han passet hele tiden på opphavsretten og arbeidet iherdig for å gi både opphavsmenn og forlaget det man skulle ha.     

Bjørn Morten Kjærnes, dirigent og komponist

Ny leder

Norsk Noteservice sin nye forlagsjef heter Mia Hallesby og kommer fra det lille musikkforlaget GILT, som hun var med og starte i 2016. Hennes vei inn i musikkbransjen er via tv- og filmbransjen. I høst ble GILT kjøpt av Vigmostad og Bjørke, og Mia skal nå lede Norsk Noteservice fremover. Odd Steenberg går over i pensjonistenes rekker 30. november, men er kryptisk når han blir spurt om hva han skal gjøre da.

– Du skal få vite det når det har gått en stund.

KARA PÅ TUR: Odd Steenberg og Lasse Helseth reiste landet rundt med noter og instrumenter. Her er de avbildet på MusikkMiljø i Bergen i 2018.

Odd har jobbet i musikkbransjen hele livet. Han kjenner «alle» de viktige personene. Han er som et leksikon når en lurer på noe om norsk nyere musikkhistorie, spesielt når en nevner Arne Bendiksen, Finn Eriksen og Frode Tingnes. I de senere årene har han som musikkforlegger hjulpet en rekke etterlatte enker og øvrig famille av avdøde norske komponister med å få sine rettmessige andeler av sine norske åndsverk.

Lasse Thing Helseth, Yamaha Music Scandinavia