NMFs regionting avholdes hvert annet år. Regiontinget i NMF Sør holdes søndag 25. april 2021, og i den forbindelse er alle verv på valg. Valgkomiteens leder, Øystein Sandtrø, forteller at de er godt i gang med arbeidet med å sette sammen forslag til nytt styre, men tar gjerne imot forslag på gode kandidater. Han forteller at de er på jakt etter kandidater med ulik kompetanse. Det er også viktig at de har ulik geografisk tilknytning, slik at vi får representanter fra hele regionen.

Under kan du lese mer om styrets sammensetning og oppgaver!

Her kan du lese om hvordan det er å være med i et regionstyre i NMF