Styret har fått mange nye medlemmer, og med nyvalgt leder, nyvalgt nestleder og nyvalgt strategiplan går regionen en spennende periode i møte! Oversikten over hvem som er valgt inn i regionstyret for den neste perioden ligger i fanen nedenfor.

Regionens vedtatte strategiplan baserer seg på den nasjonale strategiplanen, men det er gjort regionale prioriteringer. Se en oversikt over prioriteringene og last ned strategiplanen i fanen nedenfor.

Her er noen bilder fra helgen

Leder og nestleder NMF Nordvest

Leder og nestleder NMF Nordvest

Avtroppende og påtroppende styreleder NMF Nordvest

Caroline Sofie Bjørge tar over stafettpinnen etter Nils-Gunnar Solli som styreleder i NMF Nordvest

915 - Regionstyret (faste medlemmer) 2017-2019

Regionstyret (faste medlemmer) 2017-2019